ANP

Vmbo-scholen willen dat de praktijkexamens dit schooljaar worden geschrapt, omdat de vertraging door de coronacrisis niet meer valt in te halen. Dat zegt voorzitter Jan van Nierop van de Stichting Platforms Vmbo in het AD.

Door de sluiting van de scholen hebben vmbo-leerlingen (basis en kader) ongeveer dertien weken praktijklessen gemist. Soms deden ze thuis een praktische opdracht, maar het grootste gedeelte van de lesstof is niet behandeld. Er zitten ruim 90.000 leerlingen in de bovenbouw van het vmbo basis en kader.

"De helft van de onderwijstijd is voor praktijkvakken. Als we in april al centrale praktijkexamens moeten doen, is dat niet meer in te halen", zegt Van Nierop.

Dat zou betekenen dat de leerlingen examens moeten doen waar ze niet goed op zijn voorbereid. De scholen hopen daarom dat het centraal praktijkexamen wordt geschrapt. Na het centraal schriftelijk examen voor de theorievakken kunnen ze dan verder met het inhalen van de praktijkvakken.

'Flexibel kunnen zijn'

Ton de Groot, directeur van het Teylingen College KTS in Voorhout, is bang dat het coronavirus de komende maanden meer roet in het eten zal gooien. "De besmettingen nemen toe", zegt hij tegen de NOS. "We hebben nu ook docenten met verkoudheidsklachten die thuisblijven totdat ze getest zijn. Dat heb je ook met kinderen."

Verder wil hij zo veel mogelijk onderwijs kunnen geven op zijn school. "Het examen op zich is geen onderwijs. We zijn heel veel tijd kwijt met examineren: daar ben je vier tot vijf weken mee bezig."

De Groot vindt dat het schrappen van de praktijkexamens geen negatieve invloed heeft op de kennis van leerlingen. "Ze hebben dan alleen geen examen gedaan. Het examen is geen garantie voor de kwaliteit van het onderwijs."

Vmbo-leerlingen tijdens een praktijkexamen verzorging, een aantal jaar geleden ANP

De VO-raad, de sectororganisatie die gaat over het hele voortgezet onderwijs, vindt dat een "afgeslankt" centraal praktijkexamen een optie is. "Je wil deze leerlingen, op weg naar het mbo, zo goed mogelijk voorbereiden", zei voorzitter Paul Rosenmöller in het NOS Radio 1 Journaal.

"Dat centrale praktijkexamen is nu ongelofelijk tijdrovend. Je zou ook kunnen zeggen: geef de examinatoren meer ruimte om de vaardigheden centraal flexibeler te kunnen toetsen, of toets een aantal vaardigheden op schoolniveau."

Meer tijd

Schooldirecteur De Groot snapt niet waarom je een afgeslankte vorm van de praktijkexamens zou willen. Hij zegt dat de scholen zelf hun afsluiting moeten bepalen. "Je moet recht doen aan de kinderen."

Het ministerie van Onderwijs zegt in een reactie tegen de NOS de examens te willen laten doorgaan. "Het is september", zegt een woordvoerder. "Het schooljaar is net begonnen. Laten we scholen de tijd geven om de achterstanden in te lopen, waar ze nu keihard mee bezig zijn."

De komende weken wordt onderzocht of dat mogelijk is. "We hebben geen reden om daar op voorhand van af te wijken." De scholen krijgen van het ministerie wel meer tijd voor het flexibel afnemen van de examens: van april tot en met 23 juli.

STER reclame