ANP

In Arnhem zijn bijna honderd meisjes in beeld die een serieus risico lopen of hebben gelopen om slachtoffer te worden van vrouwenbesnijdenis. Of dat ook daadwerkelijk is gebeurd, is moeilijk te achterhalen. Dat zeggen burgemeester en wethouders van Arnhem in antwoord op vragen van de SP.

Het college baseert zich op informatie van de jeugdgezondheidszorg over de afgelopen anderhalf jaar. Die heeft voor deze groep een serieuze dreiging van genitale verminking gezien, in Nederland een strafbaar feit.

In de risicogroep in Arnhem zitten 36 meisjes jonger dan 4 jaar. In de groep van van 4 tot 18 jaar zitten 57 kinderen, waarbij van een deel bekend is dat ze besneden zijn. Omdat meisjes boven de vier niet meer volledig lichamelijk worden onderzocht, is de gemeente voor die constatering vaak afhankelijk van kinderen of gezinnen die dit zelf aankaarten, meldt Omroep Gelderland.

Signalen

De wethouder vraagt artsen en andere zorgmedewerkers om goed te letten op signalen van mogelijke besnijdenissen en deze te melden. Het college spreekt van "een gruwelijke vorm van verminking, die wordt gezien als een zware vorm van kindermishandeling en eer-gerelateerd geweld." Er wordt nog gekeken naar andere mogelijkheden om het probleem terug te dringen en wat de kosten daarvan zijn.

Jeugdgezondheidszorg houdt alle Arnhemse kinderen die komen uit een land waar vrouwenbesnijdenis voorkomt extra in de gaten , aldus de gemeente. Ouders wordt verteld dat vrouwelijke genitale verminking strafbaar is. Ook worden leraren en andere professionals getraind in het herkennen.

Schokkend

SP-raadslid Sarah Dobbe vindt de Arnhemse aantallen schokkend. Ze wil dat er een plan komt om de verminkingen niet alleen te voorkomen, maar ook de slachtoffers te helpen. "Het heeft voor deze meisjes enorme gevolgen voor de rest van hun leven", zegt zij tegen Omroep Gelderland. Het college ziet niets in het vergoeden van een hersteloperatie na een verminking. Dat zouden de zorgverzekeraars moeten regelen.

In Nederland waren in 2018 ongeveer 41.000 vrouwen en meisjes besneden, blijkt uit cijfers van kenniscentrum Pahros en het Eramus Medisch Centrum. Vrouwenbesnijdenis is in Nederland strafbaar en sinds 1993 bij de wet verboden.

STER reclame