ANP

De mondkapjesplicht die vorige maand in delen van Rotterdam en Amsterdam gold, heeft er niet toe geleid dat mensen op straat meer afstand hielden of dat het minder druk was. Er werd rekening gehouden met een afschrikwekkend effect, maar uit een onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) blijkt dat daarvan geen sprake was.

Een mondkapje heeft mensen ook geen gevoel van schijnveiligheid gegeven, waardoor ze dichter bij elkaar kwamen. "Vooral de ruimte op straat bepaalt of mensen zich aan de anderhalvemeter-regel houden", zeggen de onderzoekers.

Op drukke en krappe plekken in beide steden was een mondkapje van 5 tot en met 31 augustus verplicht. De veiligheidsregio's wilden daarmee wat doen tegen de snelle stijging van het aantal besmettingen in Rotterdam en Amsterdam. Het NSCR heeft niet onderzocht of de mondkapjes hebben geholpen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de mondkapjesplicht goed werd nageleefd. De meeste mensen droegen het mondkapje ook op de juiste wijze.

Branche gelooft onderzoek niet

Brancheorganisatie voor winkeliers INretail zet grote vraagtekens bij de uitkomsten van het onderzoek. "We staan er helemaal achter dat mondkapjes niet opnieuw worden ingevoerd", staat in een schriftelijke reactie.

"Maar niemand kan met droge ogen beweren dat de invoering van mondkapjes geen effect heeft gehad op de bezoekersaantallen. Ondernemers zagen hun omzetten kelderen juist omdat de straten leeg bleven."

Experiment tegen strengere maatregelen

De mondkapjesplicht in Rotterdam en Amsterdam was een experiment om drastischer maatregelen zoals het afsluiten van winkelstraten of het beperken van horecatijden te voorkomen. Winkeliers vreesden dat klanten massaal zouden wegblijven als ze een mondkapje moesten dragen, maar de mondkapjesplicht blijkt op de drukte dus geen effect te hebben gehad.

De veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond zeggen dat een mondkapje een aanvullend nuttig instrument is dat in bepaalde omstandigheden kan worden ingezet.

STER reclame