Woningbouw ANP

Ruim 51.000 woningen kunnen versneld worden gebouwd dankzij een financiële bijdrage van de overheid. Het Rijk investeert daarvoor 290 miljoen euro; provincies en gemeenten dragen 331 miljoen euro bij.

Het geld van het Rijk komt uit een pot van 1 miljard euro die minister Ollongren vorig jaar beschikbaar stelde om de woningbouw een impuls te geven. De 290 miljoen is daar het eerste deel van.

27 bouwprojecten

Het is de bedoeling dat de bouw volgend jaar begint. Het gaat om 27 projecten voor woningen die zonder financiële bijdrage van de overheid niet van start hadden kunnen gaan, bijvoorbeeld omdat grond moet worden gesaneerd of omdat een goede aansluiting op het openbaar vervoer moet worden geregeld.

Het grootste deel van de 51.000 woningen valt in de categorieën sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Veel projecten hebben speciale aandacht voor woningen voor bijvoorbeeld starters, senioren en studenten. De nieuwbouw is verdeeld over het land. Zo wordt in Rijswijk een verouderd winkelcentrum getransformeerd tot woon-werklocatie. Verder worden in het stationsgebied van Nijmegen 670 huizen bijgebouwd en gaat het in Eindhoven om 700 tijdelijke woningen.

Tweede ronde

Ollongren spreekt van een stevige bijdrage om het woningtekort in te lopen: "Om starters en mensen met lagere inkomens meer kansen te geven, moeten er sneller en meer betaalbare woningen worden gebouwd." Volgende maand kunnen gemeenten voorstellen indienen voor de tweede ronde van de projecten. De minister erkent dat het woningtekort nog steeds groot is. Het kabinet wil dat er in 2030 845.000 woningen zijn bij gebouwd.

Eerder deze week lekte uit dat het kabinet de verhuurderheffing voor woningcorporaties met 200 miljoen euro wil verlagen. Een deel daarvan is ervoor bedoeld om de huren van huurders met financiële problemen te kunnen verlagen. Ollongren krijgt veel kritiek van de oppositie in de Tweede Kamer voor haar woningbeleid.

STER reclame