Zorgmedewerksters verlenen in mei dit jaar zorg aan een patiënt op de intensive care van het HMC Westeinde ziekenhuis. ANP

Ziekenhuizen betrekken Intensive Care-verpleegkundigen veel te weinig bij de noodzakelijke uitbreiding van de IC-capaciteit. Uit een peiling van beroepsvereniging V&VN blijkt dat 70 procent van de IC-verpleegkundigen niet gevraagd is om mee te praten over de opschaling, terwijl dat wel nadrukkelijk is afgesproken. De meerderheid is dan ook ontevreden over de gang van zaken. Aan het onderzoek deden 588 IC-verpleegkundigen mee.

Bij de opschalingsplannen is afgesproken dat ziekenhuizen inzetten op meer medezeggenschap van IC-verpleegkundigen, betere arbeidsvoorwaarden, meer waardering en loopbaanperspectief. Zo moet worden voorkomen dat collega's vertrekken en het moet hen helpen het werk aan te kunnen bij een mogelijke tweede golf.

Ook IC-voorman Diederik Gommers heeft keer op keer gezegd dat medezeggenschap van groot belang is. Slechts een op de vijf IC-verpleegkundigen geeft nu aan dat op hun afdeling een verpleegkundige deel uitmaakt van het beleidsteam.

Bezorgd

Rowan Marijnissen, voorzitter van V&VN-afdeling IC-verpleegkundigen is bezorgd: "Er wordt ontzettend hard gewerkt en er worden echt stappen gezet. Ik realiseer me ook dat het kort dag is, en dat je niet kunt verwachten dat op zo een korte termijn alles goed geregeld is. Maar de afspraken die we hebben gemaakt over meer waardering, loopbaanperspectief en zeggenschap moeten wel worden uitgevoerd, willen we kunnen opschalen. Veel collega's zijn moe en missen de waardering. Dat demotiveert en daar maak ik me grote zorgen over."

Driekwart van de IC-verpleegkundigen ziet wel dat de ziekenhuizen hard bezig zijn met het werven en opleiden van IC-verpleegkundigen en ondersteunende collega's. Bijna twee derde denkt dat hun IC-afdeling ook beter voorbereid is dan in het voorjaar.

Wel ziet iets meer dan de helft een lagere personele bezetting op hun afdeling dan tijdens de eerste golf. Nog altijd bijna 30 procent voelt zich niet voldoende uitgerust om de zorg aan te kunnen bij een mogelijke tweede golf.

STER reclame