De pasgeboren Antiliaanse leguaan Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp heeft het fokprogramma voor de zeer bedreigde Antilliaanse leguaan de eerste vruchten afgeworpen. "Het is een mini-leguaantje van ongeveer 25 centimeter", vertelt Mark de Boer, die de leguanen verzorgt.

Twee mannetjes en twee vrouwtjes werden in 2018 naar Nederland gehaald. Ze vlogen met premier Rutte van Sint-Eustatius naar Rotterdam.

De geboorte van het eerste leguanenjong verliep volgens verzorger De Boer volgens planning. "We hadden tien leguaneneieren, waarvan er twee bevrucht waren." Voor alle zekerheid werden de eieren opgegraven en uitgebroed met een broedmachine. "De temperatuur is in een dierenverblijf niet altijd optimaal en het is zo belangrijk dat dit lukt", zegt De Boer.

Bedreigde diersoort

Het fokprogramma werd gestart omdat het niet goed gaat met de Antilliaanse leguaan. Op Sint-Eustatius worden de dieren ernstig bedreigd, er leven nog zo'n 600 in het wild. De Iguana delicatissima, zoals de soort voluit heet, stond lange tijd op het menu van de eilanders. Inmiddels vormt de barbecue niet meer het grootste gevaar, maar zijn het huisdieren en het verkeer die tot een afname van de populatie leiden.

Daarnaast verovert de groene leguaan de Caraïbische eilanden en die vormt een bedreiging voor de inheemse soort. De groene leguaan is forser dan de Antilliaanse en is daarmee in het voordeel als er moet worden gestreden om territorium of een partner. Daardoor vermengen de soorten zich en verdwijnt de inheemse soort langzamerhand.

Nederland is een van de weinige landen die een fokprogramma hebben voor deze bedreigde diersoort. "Mocht dat nodig zijn, dan kunnen we de dieren uitzetten op Sint-Eustatius", zegt De Boer.

STER reclame