Ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen ontstaat, doordat bij het vaststellen van het salaris vrij willekeurige maatstaven worden gebruikt. Die pakken voor vrouwen veel vaker nadelig uit dan voor mannen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in de zorg.

"De verschillen varieerden afhankelijk van de functie van gemiddeld een paar tientjes tot een paar honderd euro per maand", zegt Piet van Geel, ondervoorzitter van de CGB en projectleider van het onderzoek.

Het werd uitgevoerd in achttien algemene ziekenhuizen. Volgens Van Geel is voor de zorgsector gekozen, omdat de ziekenhuizen allemaal hetzelfde functiewaardering- en beloningsysteem gebruiken.

"We hebben telkens een man en een vrouw in hetzelfde ziekenhuis op hetzelfde functieniveau met elkaar vergeleken." In totaal zijn er 1346 vergelijkingen gemaakt in vijf verschillende functiegroepen.

Aanpak

Om ongelijke beloning aan te pakken, beveelt hij organisaties aan om vast te houden aan het eigen beloningsbeleid. Ze moeten bij het aannemen van mensen niet aansluiten bij het laatst verdiende salaris. Ook de onderhandelingsvaardigheden van de sollicitant zouden geen invloed moeten hebben bij het vaststellen van het loon.

Volgens Van Geel zijn dit geen "neutrale" critera, zoals werkervaring. Toch werden in 43 procent van de onderzochte salarisvergelijkingen ook zulke min of meer willekeurige criteria toegepast. Dat leidt tot ongelijke beloning die voor vrouwen twee keer zo vaak nadelig uitpakt.

In Nederland ligt de loonkloof tussen mannen en vrouwen al decennia rond de twintig procent en verandert nauwelijks.

STER reclame