President Trump en first lady Melania Trump bezoeken Arlington National Cemetery EPA

President Trump ontkent stellig dat hij minachtend heeft gesproken over Amerikaanse militairen die zijn gesneuveld, gewond zijn geraakt of krijgsgevangen zijn genomen. Tegenover journalisten noemde hij de bewering dat hij zich negatief over hen zou hebben uitgelaten een totale leugen.

"Het is een schande, niemand heeft zoveel gedaan voor de Amerikaanse strijdkrachten als ik", zei Trump:

Trump: 'Niemand heeft zoveel gedaan voor de Amerikaanse strijdkrachten als ik'

Trump reageert op een artikel in het tijdschrift The Atlantic waarin staat dat hij bij diverse gelegenheden gesneuvelde Amerikanen "losers" heeft genoemd. Hij zou dat onder meer hebben gedaan in Frankrijk, toen hij in 2018 op het laatste moment een bezoek afzegde aan een Amerikaanse oorlogskerkhof, waar 1800 Amerikaanse militairen liggen die in 1918 sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog.

Volgens bronnen van The Atlantic wilde hij niet gaan omdat het regende en daardoor zijn kapsel uit model zou raken en omdat hij niet begreep waarom de gevallenen geëerd zouden moeten worden. "Waarom moet ik naar die begraafplaats", zou hij hebben gezegd. "Hij ligt vol met losers". Ook zou hij de 1800 gesneuvelde militairen "sukkels" hebben genoemd.

Good guys

De gesneuvelde Amerikanen hielpen de Duitse opmars naar Parijs in het voorjaar van 1918 te stoppen. Trump zou ook hebben gezegd dat hij niet snapte waarom de Amerikanen de Fransen en Engelsen daar moesten helpen. "Wie waren eigenlijk de good guys in deze oorlog?", zou hij hebben gevraagd.

Tegenover journalisten herhaalde Trump gisteren de verklaring die hij ook in 2018 gaf. Hij zou het bezoek aan de militaire begraafplaats hebben afgezegd omdat een helikoptervlucht door het slechte weer niet mogelijk was en de inlichtingendiensten niet wilden dat hij er met de auto heen ging. "De geheime dienst zei me: 'je kunt er niet heen'. Ik zei: 'Ik moet erheen. Ik wil daar zijn'. Maar zij zeiden: 'Dat kan echt niet'".

Trump retweette een tweet van een medewerker die beweert dat hij juist zwaar teleurgesteld was toen hij niet naar de begraafplaats kon.

Volgens de bronnen van The Atlantic snapt Trump, die zelf aan de militaire dienstplicht ontkwam, niet dat mensen iets vrijwillig doen waar ze geen geld aan verdienen, zoals vechten voor het vaderland. Deze houding zou ook bij andere gelegenheden gebleken zijn. Zo zou hij voormalig president Bush sr. een loser hebben genoemd omdat hij in de oorlog tegen Japan als oorlogspiloot werd neergeschoten.

Ook liet hij zich laatdunkend uit over senator John McCain, die vijf jaar in Noord-Vietnamese gevangenschap zat. Tijdens zijn campagne voor de Republikeinse nominatie zei hij in 2015 dat McCain geen oorlogsheld was en dat hij hield van mensen die zich niet gevangen lieten nemen. The Atlantic schrijft nu dat hij zich ergerde toen hij na McCains' overlijden in 2018 vlaggen halfstok zag hangen. "Die vent was een fucking loser", zou hij hebben uitgeroepen.

Arlington

Een ander incident zou zich hebben voorgedaan in 2017, toen hij op de militaire begraafplaats Arlington met zijn minister John Kelly het graf bezocht van diens zoon, die in Afghanistan was gesneuveld. Volgens bronnen van The Atlantic was het de bedoeling dat Trump zijn respect zou betuigen voor de gevallen militairen, maar zou hij dat hebben nagelaten en Kelly hebben gevraagd: "Ik snap het niet. Wat hadden ze eraan om daar te zijn?"

Een generaal, een vriend van Kelly, zegt tegen The Atlantic dat Trump deze opmerking maakte omdat hij zich niet kan voorstellen dat iemand iets doet voor iemand anders of voor een grotere zaak. "Hij denkt dat iedereen die iets doet waar hij geen direct voordeel bij heeft, een sukkel is. Hij kan zich ook niets voorstellen bij het verdriet van iemand anders. Daarom zegt hij zoiets tegen een vader van een gevallen marinier."

Biden

Zijn Democratische rivaal Joe Biden zegt in reactie op het artikel in The Atlantic dat als deze onthullingen waar zijn, ze het zoveelste bewijs zijn hoezeer hij en Trump het oneens zijn. "Als mij de eer ten deel valt de volgende president te worden, dan zal ik de Amerikaanse helden verzekeren dat ik ze altijd zal steunen en hen zal eren".

STER reclame