Medewerkers van de NVWA ruimen een besmette nertsenfokkerij in Brabant ANP

De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE) reageert verontwaardigd op de vraagtekens die D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zet bij het grote aantal coronabesmettingen bij nertsenfokkerijen. De Groot vroeg zich gisteren af of nertsenfokkerijen zich opzettelijk niet aan de regels houden.

De suggestie dat de bedrijven zichzelf opzettelijk hebben besmet, noemt NFE-voorzitter Wim Verhagen respectloos. Inmiddels is op 41 van de 120 nertsenfokkerijen het coronavirus aangetroffen. Alle dieren op de besmette bedrijven zijn gedood. D66 wil dat minister Schouten van Landbouw onderzoekt waarom er ondanks de maatregelen nog steeds besmettingen plaatsvinden.

In het NOS Radio 1 Journaal duidde De Groot de ruime financiële compensatie die geldt voor de geruimde fokkerijen als "de kat op het spek binden". De compensatieregeling zou hoger zijn dan de marktprijs voor de dieren. "Als er sprake is van zo'n financiële prikkel en een hoog aantal besmettingen, dan moet er onderzocht worden of de sector zich wel aan de regels houdt."

Nertsen gevoelig voor besmetting

Verhagen ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. "Deze vermoedens zijn niet onderbouwd, sommige politieke partijen doen er alles aan om nertsenfokkerijen in een kwaad daglicht te stellen omdat ze er principieel op tegen zijn."

Waarom er op zo veel nertsenfokkerijen besmettingen plaatsvinden, is volgens Verhagen een groot vraagteken. "Nertsen zijn uitzonderlijk gevoelige dieren en waarschijnlijk werden ze besmet door de verzorgers."

Dat het beeld bestaat dat de fokkers kans zien om financieel een slaatje te slaan uit de situatie, begrijpt Verhagen niet. "De vergoeding die de sector krijgt wanneer er wordt geruimd, is lager dan de kosten voor het verzorgen van deze dieren. Dus het is niet iets waar fokkers geld aan overhouden. Ondernemers hebben het al zwaar en dan moet de politiek ze niet op deze manier nog een trap nageven."

Framen

Farmers Defence Force (FDF) spreekt van "smadelijke en lasterlijke insinuaties en verdachtmakingen". "Het zonder enige grond framen van een agrarische beroepsgroep die het al bijzonder moeilijk heeft, is op z'n zachtst gezegd zeer fout gedrag", stelt de actiegroep. FDF vindt dat De Groot excuses moet maken aan alle nertsenhouders en hun gezinnen "die je zonder enige vorm van bewijs valselijk hebt beschuldigd en tot in hun wezen hebt beledigd".

STER reclame