De zeldzame beekprik Omroep Gelderland

Natuurmonumenten en waterschap Vallei en Veluwe hebben een tijdelijke stuw van zandzakken gebouwd in de Leuvenumse Beek op de Veluwe. De stuw is een noodmaatregel om te voorkomen dat zeldzame vissoorten verdwijnen door het droogvallen van de beek.

Door de droogte dreigen grote delen van de beek droog te vallen. De stuw verdeelt het kleine beetje water dat nog door de beek stroomt zodat de kwetsbaarste plekken zo lang mogelijk water ontvangen. Vissen die leven in delen van de beek waar nu het minste water stroomt, zijn overgezet naar plekken waar de beek niet droogvalt, schrijft Omroep Gelderland.

De Leuvenumse Beek ontspringt in Uddel en stroomt over een traject van 28 kilometer naar het Veluwemeer. In de beek komt onder andere de beekprik voor, een vissoort die volgens Natuurmonumenten extreem zeldzaam is. De beekprik dreigt door de langdurige droogte te verdwijnen.

Maatregelen

Delen van de beek vallen ieder jaar droog en dat hoort volgens Natuurmonumenten bij het karakter van de beek. Maar volgens de natuurorganisatie is het voor een derde jaar op rij zeer droog op de Veluwe. De grondwaterstand is te laag en het regent te weinig. In voorgaande jaren viel de beek meerdere maanden over een lengte van enkele kilometers droog.

Natuurmonumenten en het waterschap werken al een paar jaar aan maatregelen om de beek minder droogtegevoelig te maken maar daarvoor heeft de natuur tijd nodig, zeggen de organisaties.

STER reclame