Aanklager Letitia James EPA

Het Openbaar Ministerie in New York heeft de Amerikaanse belangenclub voor vuurwapenbezitters, de NRA, aangeklaagd voor corruptie. Leiders van de organisatie zouden miljoenen dollars voor privégenoegens hebben gebruikt en medewerkers smeergeld hebben betaald om daar hun mond over te houden. Het OM eist dat de NRA wordt ontbonden.

In de aanklacht die bij een rechtbank op Manhattan is ingediend, staat dat NRA-leiders geld van de organisatie onder meer hebben gebruikt voor familietripjes naar de Bahama's met privévliegtuigen. In drie jaar tijd zouden de kosten voor privéuitgaven tot 64 miljoen dollar zijn opgelopen, waardoor de NRA in de rode cijfers belandde.

In de aanklacht worden vier NRA-leiders bij naam genoemd, onder wie vicevoorzitter Wayne La Pierre, die de organisatie tientallen jarenlang leidde.

Reactie NRA

De NRA heeft als tegenmaatregel de hoogste aanklager in New York voor een federale rechtbank gedaagd, omdat zij het recht van de NRA op vrijheid van meningsuiting zou hebben geschonden. Er zou een verband zijn met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november.

De hoogste aanklager in New York, Letitia James, is een Democraat. De NRA heeft nauwe banden met de Republikeinen, ook met president Trump.

Volgens The Washington Post wil de NRA het komend najaar tientallen miljoenen dollars uittrekken om te voorkomen dat de Democraten de verkiezingen winnen, omdat de Democraten de vuurwapenverkoop aan banden willen leggen.

Miljoenen leden

De NRA is met 5 miljoen leden een van de machtigste politieke lobby's in de VS. De groep is een voorvechter van het recht op het dragen van vuurwapens, dat is verankerd in de Amerikaanse grondwet. De NRA strijdt tegen elke inperking van dat recht.

De laatste jaren lijkt de organisatie aan macht in te boeten. Dat komt vooral door geruchtmakende schietpartijen, zoals die in 2018 op een middelbare school in Parkland, Florida. Een 19-jarige oud-leerling schoot zeventien leerlingen dood.

Onder druk van de publieke opinie stopten vliegtuigmaatschappijen, autoverhuurders en hotelketens met het geven van kortingen aan NRA-leden. Ook trokken ze hun advertenties op de NRA-website in. Nog datzelfde jaar maakte de NRA bekend dat financiële problemen tot zijn ondergang konden leiden.

STER reclame