ANP

De plannen van het kabinet voor de groei van Schiphol zijn niet concreet genoeg om te beoordelen op milieu-effecten. Dat stelt de Commissie voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.) in een advies aan het kabinet.

De commissie zegt dat het onmogelijk is om iets te zeggen over de milieu-effecten van de plannen voor Schiphol, omdat het kabinet "geen concrete doelen" stelt. Er is wel een doel gesteld voor het verminderen van CO2, maar niet over luchtkwaliteit, geluid of bescherming van de natuur.

De commissie adviseert aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) om concrete doelen te stellen en duidelijke milieugrenzen op te stellen voordat er nieuwe besluiten worden genomen voor de Nederlandse luchtvaartsector.

'Nog niet concreet'

Minister Van Nieuwenhuizen erkent in een brief aan de Tweede Kamer dat er nog geen sprake is van een concreet project Milieueffectrapportage. Daar heeft ze naar eigen zeggen bewust voor gekozen. Ze wil eerst het gesprek aangaan over de koers van het nieuwe beleid voor de lange termijn. Daarom heeft ze ervoor gekozen om in deze fase alleen een strategisch plan op te stellen, dat nog maar een globaal beeld geeft van de effecten op de leefomgeving.

De minister laat weten dat ze het advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage "zal meenemen bij de verdere uitwerking van de Luchtvaartnota". Ze denkt die aan het einde van het jaar klaar te hebben.

STER reclame