Omroep Zeeland
In samenwerking met
Omroep Zeeland
NOS Nieuws

Zeeuwse coalitiepartijen tegen referendum over compensatie marinierskazerne

De Zeeuwse coalitiepartijen voelen niets voor een referendum over het steunpakket dat de provincie krijgt als compensatie voor de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Omroep Zeeland stelt dat vast na een rondgang onder de partijen.

De Stichting Zeeland Tolvrij wil zo'n referendum, waarbij de Zeeuwen zich ook kunnen uitspreken voor een tolvrije Westerscheldetunnel. Dat zou dan moeten gebeuren met financiële steun van de overheid, als onderdeel van het pakket.

Maar de politieke partijen zijn juist blij met de huidige afspraken, zoals de komst van een extra beveiligde rechtbank en gevangenis, snellere treinen naar de Randstad en het Delta kenniscentrum.

Ze verwachten dat dit zal leiden tot economische versterking van Zeeland, waardoor meer mensen zich in de provincie willen vestigen en de leefbaarheid vergroot zal worden.

Omroep Zeeland
De plek waar de nieuwe gevangenis moet komen

Maar stichting Zeeland Tolvrij zet vraagtekens bij de gemaakte afspraken. "Een lege doos", vat voorzitter Cees Liefting van de stichting het kort samen. Volgens hem zullen rechters, officieren van justitie en ander personeel van zowel de rechtbank als de nieuw te bouwen gevangenis zich niet en masse vestigen in Zeeland.

"Ze zullen vanuit de Randstad in de ochtend richting Zeeland komen en in de avond weer terugreizen", zegt Liefting. "Ook omdat juist een betere treinverbinding met de Randstad onderdeel is van het plan."

Tolvrije Westerscheldetunnel

Liefting had liever gezien dat er bij de onderhandelingen met het Rijk gesproken was over een tolvrije Westerscheldetunnel. Veel Zeeuwen gebruiken die tunnel dagelijks en pleiten al jaren voor het versneld stoppen van de tolheffing.

De tunnel is geopend in 2003 en kostte ongeveer 750 miljoen euro. Een groot deel van die investering wordt terugverdiend door het heffen van tol. Het stopzetten daarvan is nu voorzien in maart 2033.

Begin deze maand bood Zeeland Tolvrij de Tweede Kamer nog 30.000 handtekeningen aan om de druk op te voeren. Een motie over het versneld afschaffen van de tol werd met een kleine meerderheid verworpen.

Omroep Zeeland
Stichting Zeeland Tolvrij in Den Haag

De stichting wil nu dat Zeeuwen zich in een referendum kunnen uitspreken over het steunpakket. Volgens Cees Liefting moet daarbij serieus gesproken worden over een tolvrije tunnel. Maar vooralsnog vindt hij weinig steun bij de vier coalitiepartijen in Zeeland.

Hannie Kool, fractievoorzitter van het CDA, de grootste partij in Zeeland, merkt op dat Provinciale Staten zich al hebben uitgesproken tegen zo'n referendum. Dat gebeurde op 10 juli toen de Zeeuwse politiek instemde met het compensatiepakket. Een motie van Forum voor Democratie (FvD), waarin werd gepleit voor een referendum werd toen verworpen.

"Provinciale Staten heeft toen een goede inschatting gemaakt. Een grote meerderheid heeft toen gezegd: nee, dat gaan we niet doen," zegt Kool. Ze zal ook straks weer tegen een eventuele referendumuitslag stemmen als die voorstelt het compensatiepakket open te breken.

De VVD is principieel tegen ieder referendum, dus het is geen verrassing dat Kees Bierens, de Zeeuwse fractievoorzitter van de liberalen, niet gecharmeerd is van een referendum over het bereikte compensatiepakket. "We vinden het mosterd na de maaltijd. Er is nu al een akkoord met het Rijk."

De SGP wil eerst weten wat de tekst van het referendum van de Stichting Zeeland Tolvrij is, alvorens te zeggen of een eventuele referendumuitslag wel of niet wordt gerespecteerd. "Het is nu nog te vroeg om daar een oordeel over te vellen." Maar ook de SGP voelt weinig voor het openbreken van het onderhandelingsresultaat.

Alle Zeeuwse coalitiepartijen laten wel weten vóór het sneller tolvrij maken van de Westerscheldetunnel te zijn. Maar dat idee moeten politieke partijen dan opnemen in hun verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Het hoort niet thuis in het compensatiepakket over de marinierskazerne, vinden de partijen.

Advertentie via Ster.nl