Werknemers vechten voor het voortbestaan van Keolis. Hier Henry Hulleman van de OR RTV Oost

Werknemers van Keolis flyeren vandaag op de busstations van Zwolle en Apeldoorn. Ze roepen passagiers op om een petitie te ondertekenen voor het voortbestaan van de streekvervoerder.

De provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland vinden dat Keolis met ingang van de nieuwe dienstregeling - vanaf 13 december 2020 - niet meer mag rijden in de IJssel- en Vechtstreek. Het probleem is dat het bedrijf heeft gefraudeerd door geheime afspraken te maken met de Chinese busbouwer BYD. Dat was niet eerlijk ten opzichte van andere bedrijven die in de IJssel- en Vechtstreek zouden willen rijden, waaronder Connexxion.

De Flevolandse gedeputeerde Jan de Reus vergeleek de situatie eerder met die van een wielrenner, die voordeel heeft door het gebruik van een elektromotortje. "Dan word je uit de race genomen", zegt hij bij Omroep Flevoland.

Het besluit van de drie provincies om de concessie in te trekken, is nog niet definitief, Keolis heeft tot dinsdag de tijd om bezwaar te maken. Dat is voor de ondernemingsraad reden om vandaag te flyeren en een petitie te laten ondertekenen door chauffeurs en reizigers. De petitie, waar nu 1200 handtekeningen onder staan, wordt maandag aangeboden aan de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman.

Reiziger is de dupe

Henry Hulleman van de OR zegt bij RTV Oost dat de reiziger de dupe wordt. Hij vreest dat er met ingang van de nieuwe dienstregeling veel minder bussen onderweg zullen zijn, op welke vervoerder de keus ook valt. En dat heeft weer gevolgen voor het aantal buschauffeurs dat straks in de IJssel- en Vechtstreek kan rijden. Volgens Hulleman zijn er nu zo'n 150 chauffeurs in opleiding, die een baan straks op hun buik kunnen schrijven.

Regiomanager René Nekkers schat dat vanaf 13 december 125 fulltimebanen op het spel staan. Hij is het met de werknemers eens dat het intrekken van de concessie een 'buitenproportionele' straf is. "We hebben de fouten zelf geconstateerd en er ook zelf voor gekozen om daar melding van te maken", reageert hij bij Omroep Gelderland. "We hebben maatregelen genomen. Dan denk je: eerlijkheid duurt het langst. Dat er sancties zouden komen, staat buiten kijf. Maar dit is in onze ogen wel de zwaarste straf die je kunt opleggen."

Op de blaren zitten

Nekkers vraagt zich ook af waarom Keolis zo hard wordt gestraft voor het wangedrag van "enkele mensen". "Moet je het hele bedrijf straffen? Blijkbaar kon hetgeen gebeurd is, gebeuren zonder dubbelcheck. Dit moet niet meer kunnen voorkomen, daar nemen we maatregelen op. Maar ik ga er nog altijd van uit dat we in een maatschappij leven waarin je, als je eerlijk en transparant bent, en goed aangeeft wat er is misgegaan, je niet op deze manier op de blaren hoeft te zitten."

STER reclame