Charles Michel ANP

Nederland mag de korting van ongeveer een miljard euro op de Europese begroting behouden. Dat heeft Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad net gezegd in Brussel. Nederland betaalt jaarlijks ruim acht miljard euro aan de Europese Unie.

In eerdere voorstellen, die door premier Rutte zijn afgewezen, stond steeds dat Nederland die korting zou kwijtraken. Er staat wel tegenover dat Michel voorstelt om Europese belastingen te heffen. Hij wil via een belasting op plastic, een digitale belasting en een heffing op CO2-uitstoot ervoor zorgen dat er voldoende geld voor de begroting binnenkomt.

Het zijn formeel geen Europese belastingen, maar geld dat de lidstaten zelf innen en vervolgens aan Brussel overmaken. Volgens Michel is dit de enige manier om de begroting in evenwicht te krijgen.

De Europese leiders buigen zich eind volgende week over de voorstellen als in Brussel de Eurotop wordt gehouden. De begroting, die ook lager is dan eerder werd voorgesteld, moet dienen als borg voor het nieuwe herstelfonds.

Herstelfonds

Op dat gebied zijn er vooralsnog weinig veranderingen te bespeuren. Michel houdt nog steeds vast aan twee derde subsidies en een derde leningen. Nederland wil dat een groter deel uit leningen bestaat, zodat er voorwaarden aan verbonden kunnen worden, zoals het hervormen van de economieën.

Verder wil Nederland dat het herstelfonds tijdelijk is met een looptijd van hooguit twee jaar. Een officiële reactie van het kabinet komt begin volgende week als ook de Tweede Kamer een debat houdt over de voorstellen.

De voorwaarden om geld te krijgen uit het herstelfonds zijn wel gewijzigd. In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie werd uitgegaan van de economische prestaties van landen over de afgelopen jaren. Nu wordt gekeken naar wat de daadwerkelijke gevolgen van corona op de economie, zodat landen die zwaar zijn getroffen ook meer geld kunnen krijgen.

Bovendien wordt er vijf miljard euro aan de begroting toegevoegd om de gevolgen van een brexit zonder deal op te vangen. Dat geld is er op speciaal verzoek van Ierland en België gekomen. Die landen vrezen dat de economische crisis nog dieper wordt als er geen handelsakkoord komt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Politieke moed

In het voorstel staat verder dat op de leningen die worden verstrekt goed toezicht moet worden gehouden en dat de leningen tussentijds kunnen worden stopgezet. Dat moet dan gebeuren in een vergadering waar alle lidstaten stemrecht hebben. Een gekwalificeerde meerderheid neemt dan een besluit. Nederland verzet zich daartegen. Premier Rutte wil niet overstemd worden en eist een vetorecht.

Volgens Michel is er de komende tijd politieke moed nodig om tot besluiten te komen.

Meer lezen over de Europese Unie? Neem een abonnement op onze nieuwsbrief Brussel Inside

STER reclame