De raad pleit voor meer oplaadpunten voor elektrisch rijden ANP

Het kabinet moet na de coronacrisis kiezen voor herstelmaatregelen die de economie en werkgelegenheid bevorderen, en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame economie op de langere termijn. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in Groen uit de crisis. Vandaag wordt het advies aangeboden aan vier ministeries.

De raad stelt verschillende maatregelen voor om het herstel van de Nederlandse economie te ondersteunen. Zo zouden bestaande woningen versneld moeten worden geïsoleerd. De subsidieregeling voor het isoleren van woningen moet volgens het orgaan daarom worden verruimd. Ook moeten er snel meer nieuwbouwwoningen komen. Een mogelijkheid om dat te stimuleren is het verlagen van de verhuurdersheffing.

Ook moet het kabinet inzetten op het verduurzamen van landelijk gebied en het bevorderen van CO2-vrije mobiliteit op het land, in de lucht en op het water. Concreet betekent dit onder meer het stimuleren van elektrisch rijden, maar dan moeten er wel genoeg oplaadpunten zijn. "Het versneld aanleggen van een landelijk dekkende laadinfrastructuur kan hierbij helpen en het zorgt op korte termijn voor extra werkgelegenheid", schrijft de raad.

Geen nieuwe wegen

Het adviesorgaan roept het kabinet op pas op de plaats te maken met de aanleg van nieuwe wegen, "nu er kansen lijken te zijn voor een andere manier van werken en verplaatsen". Daarbij doelt de raad onder meer op het thuiswerken dat door de coronacrisis bij veel bedrijven en organisaties normaal is geworden.

"Of dit blijvende veranderingen zijn is nog onzeker, maar de raad vindt dat het kabinet met het herstelbeleid moet inspelen op veranderingen als daarmee een extra impuls kan worden gegeven aan de overgang naar een meer duurzame economie", schrijft de raad. Die pleit er verder voor het beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur juist te versnellen.

STER reclame