ANP

De voormalige Amsterdamse anti-radicaliseringsambtenaar Saadia ait-Taleb is vrijgesproken. Ze werd verdacht van fraude met valse facturen, die een 38-jarige man zou hebben gemaakt. Het Openbaar Ministerie had al vrijspraak geëist.

"Het dossier bevat onvoldoende bewijs dat de man de werkzaamheden die hij (per factuur) in rekening bracht bij de gemeente niet heeft verricht", aldus de rechtbank. Die zegt ook dat de vrouw "voor een groot deel zicht had op zijn werkzaamheden en dat hij de producten aanleverde waarvoor hij de opdracht had gekregen". Daarom is er dus geen sprake van valse facturen en dat Ait-Taleb die heeft gebruikt.

De man is ook vrijgesproken. Hij stuurde de facturen voor werk dat hij deed in het kader van de Grijze Campagne, een campagne met filmpjes op sociale media om radicalisering te voorkomen.

'Persoonlijke relatie'

Deze campagne moest van de gemeente geheim blijven en Ait-Taleb moest er als programmamanager Radicalisering voor zorgen dat de kosten buiten de boeken werden gehouden. "Dit plaatste haar in een lastige positie", stelt de rechtbank. "Mensen die niet op de hoogte waren van de campagne zagen de facturen als onverklaarbare facturen. Er ontstond een vermoeden van oplichting en fraude."

De vrouw werd ontslagen wegens plichtsverzuim en belangenverstrengeling. Eind 2017 oordeelde de bestuursrechter dat de vrouw terecht was ontslagen, omdat de schijn van belangenverstrengeling was ontstaan. Ze zou een geheime relatie hebben gehad met de man.

Het Parool meldde eerder dat Ait-Taleb voor de rechtbank erkende dat er sprake was van een "persoonlijke relatie", maar dat die pas was ontstaan nadat de man voor de gemeente was gaan werken. "De relatie zou zich bovendien niet hebben ontwikkeld tot een 'liefdesrelatie' en de zakelijke relatie op geen enkele wijze hebben verstoord of vertroebeld."

STER reclame