Door redacteur Merlijn Stoffels

Krijgt PVV-leider Geert Wilders voor de tweede keer nieuwe rechters? Dat beslist de wrakingskamer in Amsterdam vanmiddag om 16.00 uur in de wrakingszaak tegen de rechters in het proces-Wilders. Advocaat Moszkowicz beschuldigt de rechters van partijdigheid, omdat ze geen meineedonderzoek willen starten tegen Bertus Hendriks.

Hendriks werd vrijdag gehoord als getuige over het inmiddels beruchte diner, waarvan hij de gastheer was. Tijdens dat diner was zowel de raadsheer Tom Schalken als de islamdeskundige Hans Jansen aanwezig.

Volgens Moszkowicz heeft Schalken tijdens dat etentje Jansen proberen te beïnvloeden. Normaal zou dat niets bijzonders zijn. Maar omdat Jansen ook getuige-deskundige is in het proces Wilders, ligt het gevoelig.

Uitnodiging

Hendriks zou tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd. Het gaat over de vraag waarom Jansen was uitgenodigd. Hendriks heeft eerder in De Pers aangegeven dat de eetclub Jansen uitnodigde omdat hij getuige-deskundige was in het proces-Wilders. Maar in de rechtbank zei hij dat Jansen vooral een interessante gast was omdat hij veel van de islam weet.

Het is het één of het ander vindt Moszkowicz. Daarom eiste hij een onderzoek naar meineed door Hendriks. Die werd immers onder ede gehoord en dan is het strafbaar om te liegen. Maar volgens de rechters was er geen sprake van meineed.

Volgens de rechters is er een verschil tussen het thema van de bijeenkomst en de reden om Jansen uit te nodigen. Ze wezen het onderzoeksverzoek dan ook af. Moszkowicz nam hier geen genoegen mee en wraakte de rechters.

Irritatie

Inhoudelijk konden de rechters niet zoveel over de beslissing zeggen. Ze moeten zich aan het geheim van de raadkamer houden, waardoor niet openbaar mag worden hoe ze tot hun beslissing zijn gekomen. Maar aan de toon kon je horen dat ze geïrriteerd waren. De voorzitter Van Oosten deelde een sneer uit naar Moszkowicz door te zeggen dat wrakingen niet bedoeld zijn om alsnog je zin te krijgen.

De rechters kregen steun van het Openbaar Ministerie (OM). Die vindt de uitspraken van Hendriks niet tegenstrijdig.

Moszkowicz hoopt met het etentje te kunnen aantonen dat raadsheer Schalken willens en wetens een poging heeft gedaan om een getuige-deskundige te beïnvloeden. Schalken is een van de raadsheren die het OM de opdracht gaf om Wilders te vervolgen.

Niet-ontvankelijkheid

Moszkowizc wil opnieuw om niet-ontvankelijkheid van het OM vragen, want een getuige beïnvloeden is verboden. Maar zover is het nog niet. Eerst moet de wrakingskamer nog besluiten of deze rechters de zaak tegen Wilders mogen afmaken.

Als dat niet het geval is zal het proces opnieuw een enorme vertraging oplopen. Er moeten nieuwe rechters gezocht worden, die tijd moeten krijgen om zich in te lezen.

En advocaat Moszkowicz kan dan weer vragen om alle getuigen te horen die hij wilde oproepen, preliminaire verweren voeren en vragen om niet-ontvankelijkheid van het OM.

STER reclame