ANP
In samenwerking met
Omroep Flevoland
NOS Nieuws

Gemeente Urk en aannemer schuldig aan gasexplosie, geen straf opgelegd

De gemeente Urk en een aannemer zijn beide schuldig aan een gasexplosie op Urk in 2016, waarbij zes woningen werden verwoest. Ze krijgen geen straf opgelegd, wel moeten ze aan bewoners schadevergoedingen betalen. Netbeheerder Liander is vrijgesproken door de rechtbank in Amsterdam.

De explosie aan de Grote Fok in Urk gebeurde op 3 juni 2016. Bij werkzaamheden aan de riolering werd een gasleiding geraakt. Het gas stroomde via het riool de woningen in, waarna ze door een ontploffing en een brand werden verwoest.

Het Openbaar Ministerie eiste in mei tegen de aannemer en netbeheerdeer Liander een boete van elk 75.000 euro en tegen de gemeente Urk 40.000 euro.

Het verwijt was dat door onzorgvuldig handelen het gaslek en de brand zijn ontstaan. De aannemer zou de risico's hebben onderschat van het werken dicht bij een gasleiding. De gemeente en Liander zouden tekort zijn geschoten.

Onzorgvuldig handelen

De rechtbank stelt dat de aannemer en de gemeente inderdaad schuldig zijn en onvoorzichtig hebben gehandeld, meldt Omroep Flevoland. De aannemer raadpleegde geen kaarten en zag de gasleiding aan voor een waterleiding. Ook legde de aannemer geen contact met Liander en werd nagelaten toestemming te vragen om binnen een meter afstand van de gasleiding te graven.

Nadat het lek bij graafwerkzaamheden was ontstaan werd het niet goed afgedicht. Daardoor kon gas ontsnappen en in het riool onder de huizen terechtkomen, waar het dus ontplofte. De rechtbank ziet dat als onzorgvuldig handelen.

De gemeente Urk heeft haar rol als toezichthouder niet goed uitgevoerd, vindt de rechtbank. Bovendien heeft de gemeente op een aantal momenten het risico van het raken van een gasleiding niet onderkend.

Grote impact

Maar er wordt geen straf opgelegd, omdat dat vier jaar na de ramp geen doel meer treft. De explosie heeft een grote impact op de directeur van het bedrijf en de werknemers gehad. Het bedrijf is opdrachten kwijtgeraakt, heeft imagoschade geleden en enkele betrokken werknemers zijn gestopt. Volgens de rechtbank heeft de aannemer geleerd van het incident.

Datzelfde geldt voor de gemeente Urk. De rechter vindt ook dat Urk na de explosie snel heeft gehandeld en verantwoordelijkheid heeft genomen door op dezelfde plek nieuwe woningen te bouwen.

De gemeente en de aannemer moeten wel een schadevergoeding van in totaal bijna 70.000 euro betalen aan drie bewoners.

Advertentie via Ster.nl