AFP

De KLM hoeft zich niet te houden aan de regel last in, first out (lifo) en mag dus ook ervarener cabinepersoneel, dat al langer in dienst is, ontslaan. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding dat was aangespannen door de vakbond voor het cabinepersoneel (VNC).

De KLM moet flink bezuinigen vanwege de coronacrisis. Ontslagen lijken daarbij onvermijdelijk.

De VNC had bepleit dat KLM zich moet houden aan de cao, waarin staat dat personeel wordt ontslagen volgens het principe last in first out, op basis van dienstjaren dus. Volgens de vakbond is dat nodig omdat anders meer ervaren, vaak oudere personeelsleden na een ontslag weer helemaal onderaan de ladder moeten beginnen. Binnen de luchtvaart kunnen werknemers hun dienstjaren niet meenemen als ze van baan veranderen. Ze zakken daarmee in salaris.

De KLM liet eerder al weten dat lifo geen optie is. "Deze methode legt de pijn bij één groep en creëert een scheef en verdeeld personeelsbestand. Het zou betekenen dat veel meer oudere dan jongere medewerkers in dienst blijven en dat zorgt voor minder promotie- en doorgroeikansen."

De rechter oordeelt dat de afspraken waar de VNC naar verwijst in een oudere cao stonden. "In de daaropvolgende cao-overleggen is dit onderwerp echter niet meer aan de orde gekomen."

STER reclame