Een beklad standbeeld van koning Leopold II in Brussel EPA

De Belgische koning Filip heeft zijn "diepste spijt" betuigd voor het Belgische optreden in Congo. In een brief aan de Congolese president Tshisekedi schrijft Filip over "wonden uit het verleden", doelend op onder meer het bewind van koning Leopold II.

Het is vandaag 60 jaar geleden dat het Afrikaanse land onafhankelijk werd van België. "Deze verjaardag is een uitstekende gelegenheid om onze vriendschappelijke banden te herbevestigen", schrijft de Belgische koning. Volgens hem is het daarvoor nodig om "in alle openheid en sereniteit" over de gezamenlijke geschiedenis te praten.

Wonden die tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie.

Koning Filip

"Deze geschiedenis bestaat uit gemeenschappelijke verwezenlijkingen, maar ook uit pijnlijke episoden. Ten tijde van Congo-Vrijstaat werden geweld- en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen." Deze periode liep van 1885 tot 1908, toen Congo onder het persoonlijke bewind stond van koning Leopold II.

Schrikbewind

Volgens schattingen zijn tijdens dat bewind miljoenen mensen gestorven. Naar aanleiding van de ani-racismebetogingen na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd is in België veel discussie ontstaan over hoe het land met het Congo-verleden moet omgaan. Meerdere standbeelden van Leopold II zijn onlangs beklad en verwijderd.

Koning Filip gaat in zijn brief ook in op de periode na 1908, toen Congo onder Belgisch bestuur kwam. "Gedurende de daaropvolgende koloniale periode werd eveneens leed veroorzaakt en zijn vernederingen toegebracht. Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden."

Geen officiële excuses

Hij legt ook de link tussen hedendaags racisme en de Belgische wandaden in Congo. "Wonden die tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie, nog te sterk aanwezig in onze samenleving. Ik zal blijven strijden tegen alle vormen van racisme", aldus Filip.

Volgens Belgische media komt de brief enigszins onverwacht. Ook benadrukt de Belgische pers dat de koning geen officiële excuses aanbiedt, maar spreekt van "diepe spijt". Daardoor hebben zijn woorden minder juridisch gewicht.

STER reclame