Anti-abortusdemonstranten bij het Hooggerechtshof in Washington D.C. AP

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een behoudende abortuswet uit de zuidelijke staat Louisiana verworpen. Tegenstanders van abortus hoopten dat het Hooggerechtshof met twee door president Trump benoemde, conservatieve rechters, zou instemmen met de wet. Het was de eerste rechtszaak over abortus waar het hof in de nieuwe samenstelling zich over boog.

De wet van Louisiana schrijft voor dat abortussen alleen uitgevoerd mogen worden door artsen met formele toegangsrechten tot ziekenhuizen in een straal van 30 kilometer van de plek waar de abortus plaatsvindt. Dat wil zeggen dat ze met hun patiënt in zo'n nabijgelegen ziekenhuis worden toegelaten als er complicaties optreden.

In de praktijk krijgen abortusartsen vrijwel nooit dat recht. De procedure is lastig, en veel ziekenhuizen laten op religieuze gronden geen patiënten met complicaties bij een abortus. Volgens vrouwengroepen zouden twee van de drie abortusklinieken moeten sluiten als gevolg van de omstreden wet.

Felle discussie

Voorstanders wijzen erop dat het voor de gezondheid van vrouwen juist noodzakelijk is om snel bij een ziekenhuis in de buurt terecht te kunnen. Tegenstanders wierpen op dat ziekenhuisopnames na abortussen zeldzaam zijn, en dat vrouwen altijd bij een ziekenhuis terechtkunnen bij medische problemen. Ziekenhuizen zelf branden hun vingers liever niet aan de discussies.

De twee door Trump benoemde rechters, Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh, stemden vandaag voor de wet die de drempel voor vrouwen om een abortus te krijgen aanzienlijk verhoogt. De conservatieve opperrechter John Roberts oordeelde echter, met zijn vier liberale collega-rechters, dat de nieuwe wet belastend is voor vrouwen met een abortuswens. De wet werd met vijf stemmen tegen vier verworpen.

In diverse Republikeinse staten zijn de laatste jaren beperkende abortuswetten ingevoerd, anticiperend op goedkeuring door een door conservatieven gedomineerd Hooggerechtshof. Twee jaar geleden verwierp het hof een soortgelijke wet uit Texas.

STER reclame