Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat een foto van een man die schuldig is bevonden aan oplichting moet worden gepubliceerd. Het is een bijkomende maatregel bovenop een gevangenisstraf van zes jaar.

De man, die eind 40 is, werd schuldig bevonden aan een groot aantal gevallen van oplichting. Zo deed hij zich voor als een rijke piloot en begon hij liefdesrelaties met twee vrouwen. Hij slaagde erin om de vrouwen en hun familieleden grote sommen geld af te troggelen. Daarnaast deed hij zich voor als verhuurder van vakantiehuizen. Bij elkaar wist hij vele tienduizenden euro's buit te maken.

Uitzonderlijk

Het hof noemt een lange gevangenisstraf op zijn plaats om de maatschappij te beschermen, maar de vrees is dat dat nog niet afdoende zal zijn. De man heeft al eerder gevangenisstraffen uitgezeten en begon daarna steeds weer opnieuw met zijn oplichtingspraktijken. Daarom heeft het hof nu bepaald dat het arrest openbaar moet worden en dat zijn foto moet worden gepubliceerd. Zo moet worden tegengegaan dat hij onder valse namen weer begint.

De uitspraak is zeer uitzonderlijk. Het hof zegt in de motivering dat het de persoonlijke belangen van de verdachte heeft afgewogen tegen het maatschappelijk belang. De foto wordt openbaar gemaakt zodra het arrest onherroepelijk is, doordat er geen beroepsprocedure meer mogelijk is of loopt.

STER reclame