ANP

Studenten aan de Eindhoven University of Technology (TU/e) die tijdens hun studie een geniaal idee bedenken, hoeven het intellectuele eigendom van dat idee niet meer af te staan. De universiteit dwingt studenten nu nog om afstand te doen van aanspraak op vindingen die ze tijdens hun studie doen, maar dat gaat veranderen.

NOSop3 sprak begin dit jaar met studenten die aangaven dat ze soms maanden tot jaren met hun universiteit onderhandelen over contracten. Een aantal van die studenten gaf de moed op en haakte af. De technische uitvinding kwam dan niet op de markt.

Motie aangenomen

Universiteiten nuanceerden dat beeld, maar de Kamerleden Wiersma (VVD) en Bruins (ChristenUnie) dienden naar aanleiding van de reportage van NOSop3 een motie in en die is deze week aangenomen.

De motie roept de regering op om een "eenduidige richtlijn al per september 2020 te borgen en daarnaast te overleggen op welke wijze studentondernemers onafhankelijk juridisch advies kan worden geboden over de beste manier waarop zij met hun eigendomsrecht kunnen omgaan".

Kamerlid Futselaar van de SP had graag gezien dat er ook over deze kwestie werd gesproken met hogescholen. Minister Van Engelshoven gaat daarnaar kijken.

In deze video legt NOS op 3 uit hoe het kan dat je als student met een briljante uitvinding plotseling tegenover de juristen van je universiteit komt te staan:

Een universiteitswoordvoerder bevestigt dat de TU/e het "verplichte vinkje" afschaft waarin studenten afstand doen van het intellectueel eigendom. Dat gebeurt in ieder geval met ingang van volgend studiejaar en de universiteit bekijkt of dat ook mogelijk is voor het lopende collegejaar.

De TU/e noemt het standaard afstand doen van intellectueel eigendomsrecht door studenten een voorzorgsmaatregel, omdat er veel met externe bedrijven zoals Philips en ASML wordt samengewerkt. Als een student in zo'n samenwerking een eureka-moment heeft, staat de universiteit sterker in een mogelijk conflict met het bedrijf, is de gedachte daarachter.

En op andere uni's?

Ook andere universiteiten hebben aandacht voor de kwestie. Zo neemt de TU Delft soms aandelen in start-ups van studenten in ruil voor een bijdrage aan de patentkosten. Universiteitsvereniging VSNU werkt aan landelijke regels die in september gepresenteerd worden.

STER reclame