Staatssecretaris Visser tijdens het debat in de Oude zaal van de Tweede Kamer ANP

Staatssecretaris Visser heeft zich in de Tweede Kamer opnieuw moeten verantwoorden over het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Zeeland. Ze kreeg kritiek, maar de Kamer stuurt haar niet weg.

Een motie van wantrouwen van de Groep Krol/Van Kooten-Arissen lijkt geen steun van andere fracties te krijgen. Er wordt dinsdag over gestemd.

Een deel van de Kamer neemt het Visser kwalijk dat ze veel langer achter de schermen naar alternatieven voor de geplande kazerne in Vlissingen aan het kijken was dan ze tot nu toe meldde. De Volkskrant berichtte daar zaterdag over. Het bleek dat Defensie in 2018 een verkenner aanstelde, Co Verdaas. Ook waren er gesprekken in Rotterdam en was minister Bijleveld bij het proces betrokken. Gisteren bevestigde Visser die informatie in een brief. Een deel van de Kamer vindt dat ze een en ander veel eerder had moeten delen.

Visser zei opnieuw dat het proces rond het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne niet goed was. "Niet naar Zeeland toe en niet naar de Kamer." Maar ze bestrijdt het beeld dat ze belangrijke informatie achterhield over de uiteindelijke besluitvorming. "Ik ben gaan twijfelen over Zeeland. In die twijfels had ik de Kamer en Zeeland eerder mee moeten nemen. Ik heb u op hoofdlijnen meegenomen in de verkenningen naar alternatieven. Maar over het uiteindelijke besluit heeft u alle informatie."

'Niet de eerste keer'

In een debat in februari maakte Visser al excuses. "Negentien keer", telde PVV-Kamerlid de Graaf. "Hoe vaak moet een staatssecretaris sorry kunnen zeggen?" De PVV ziet de kwestie als "niet zomaar een vergissing". Volgens de Graaf wordt Defensie "al jaren geteisterd door vergissingen".

Ook PvdA, SGP en SP zijn kritisch. SP-Kamerlid Karabulut hekelt de cultuur op Defensie. "Het is niet de eerste keer dat de Kamer desinformatie krijgt, het gebeurde ook bij de debatten over het bombardement op Hawija". Karabulut heeft de indruk dat bij de kazerne "heel bestuurlijk Nederland op de hoogte was, behalve de Zeeuwen". De staatssecretaris had in ieder geval in het debat van 20 februari meer openheid moeten geven, vindt ze.

De coalitiepartijen CDA en VVD hebben eveneens vragen, maar tonen ook begrip voor het langere onderzoek achter de schermen. VVD-Kamerlid Bosman: "Het staat iedere bestuurder vrij te twijfelen, dat is een goed recht en hoort bij goed besturen".

CDA'er Van Helvert kijkt er niet van op dat ook de minister van Defensie, een partijgenoot van hem, bij de zaak betrokken was. "Het zou juist raar geweest zijn als Bijleveld er niets van wist". Staatssecretaris Visser sloot zich daarbij aan. "Ze heeft op verschillende momenten bij overleggen gezeten. Het is logisch en vrij normaal dat er op het departement informatie gewisseld wordt." Ook het niet noemen van de namen van verkenner Verdaas of een andere gesprekspartner, de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, ziet ze als gebruikelijk in een verkenningsproces achter de schermen.

Visser erkende verder dat ze zich in het debat in februari per ongeluk een keer versprak. Toen ze zei dat er najaar 2019 een gesprek met Rotterdam op gang kwam, bedoelde ze 2018.

Ruimhartige compensatie

Visser ging in dat eerdere debat ook al door het stof voor het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne. Zeeland en de Kamer voelden zich overvallen door haar plotselinge besluit. Ze overleefde een motie van afkeuring, maakte excuses en zei dat het "anders had gemoeten". Visser was achter de schermen op zoek naar alternatieven gegaan omdat Defensie een leegloop vreesde bij een verhuizing van Doorn naar Zeeland. In 2018 waarschuwde een brigadegeneraal in een bijeenkomst in de Kamer al dat de uitstroom van honderden officieren, sergeanten en korporaals "alarmerend groot" zou zijn. De Rekenkamer constateerde eerder al dat het verhuisbesluit in 2012 niet goed genomen was.

Partijen zijn het er opnieuw over eens dat het niet goed verlopen is, maar benadrukken vandaag vooral dat de compensatie voor de Zeeuwen "ruimhartig" moet zijn. SGP-Kamerlid Stoffer: "Als het compensatiepakket deugt komt er een moment dat je er een streep onder moet zetten."

Vorige week lekte een voorstel van speciaal adviseur Wientjes uit: het kabinet zou 700 miljoen euro moeten uittrekken om een rechtbank en een gevangenis naar Zeeland te brengen en betere treinverbindingen te realiseren. Eind deze maand wordt het eindadvies verwacht.

STER reclame