IOC-voorzitter Bach: 'Dialoog aangaan met sporters'

De atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal de komende tijd gesprekken voeren met sporters en instanties uit de hele wereld over de nu gaande protesten en verklaringen omtrent racisme, om vervolgens advies uit te brengen daarover aan het IOC-bestuur. Pas daarna zal het IOC zich uitspreken over de vraag of sporters tijdens de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio een statement mogen maken tijdens medailleceremonies.

Met het uiteenzetten van die procedure heeft IOC-voorzitter Thomas Bach gereageerd op de huidige onrust in de wereld en de sportwereld in het bijzonder. Steeds meer sporters geven openlijk blijk van hun steun aan de antiracismedemonstraties. Sinds American football-speler Colin Kaepernick vier jaar geleden door te knielen zijn afkeuring liet blijken over het politiegeweld in de VS tegen zwarten en andere minderheden, krijgt dat gebaar mondiaal navolging als symbool van verzet.

Het bekendste voorbeeld van protest tijdens de Spelen: Tommie Smith (midden) en John Carlos (rechts) AFP

Politieke statements en protestacties zijn van oudsher voor het IOC een gruwel. Volgens regel 50 van het olympisch handvest (de regels en richtlijnen voor de organisatie van de Olympische Spelen) is het sporters niet toegestaan om rondom wedstrijden en tijdens ceremonies een politiek of religieus statement te maken. Het IOC oogst veel kritiek voor het - al dan niet voorlopig - handhaven van dat verbod.

Bach geeft er nu blijk van dat ook het IOC ziet dat het maatschappelijk klimaat is veranderd, maar hoedt zich vooralsnog voor een te drastische koerswijziging. "Ik sta volledig achter de dialoog van de IOC-atletencommissie met atleten van over de hele wereld. Ze zullen verschillende manieren verkennen hoe olympische atleten hun steun voor de olympische principes kunnen tonen op een waardige manier."

"We zijn het ook eens met de atletencommissie dat we de olympische geest altijd moeten respecteren", aldus Bach. "Dit betekent dat we een verschil moeten maken tussen steunbetuigingen voor de principes van het olympisch manifest en mogelijk verdeeldheid zaaiende demonstraties."

STER reclame