De protestantse kerk in Rhenoy
NOS NieuwsAangepast

'Protestantse gemeenten hebben vermogen van zeker een miljard'

Kerkelijke gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hebben samen een vermogen van zeker een miljard euro, blijkt uit onderzoek van een adviescommissie. Het gaat om geld dat 'over' is en dat de gemeenten niet nodig hebben om voort te kunnen bestaan, schrijven het Nederlands Dagblad en Trouw.

De commissie adviseert om geld dat over is niet op te potten en onder meer te investeren in armoedebestrijding en hulp aan daklozen. Bij de PKN staan 1,7 miljoen gelovigen ingeschreven.

Een deel van het vermogen bestaat uit 'oud geld', zoals landerijen die ooit door de adel zijn geschonken. Een ander deel is opgebouwd uit legaten en erfenissen.

De schatting is gedaan op basis van de situatie van eind 2018 en daarbij is gebruikgemaakt van de gegevens van iets meer dan de helft van de protestantse gemeenten. Volgens de Commissie Werkzaam Vermogen is dat voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de vermogenspositie van de lokale gemeenten.

Beleid en verstand

De werkgroep vindt dat een kerkelijke gemeente er niet op uit moet zijn om zijn vermogen in stand te houden. Het geld dat ze niet nodig hebben zou "met beleid en verstand" gestoken moeten worden in de verkondiging van het Woord en activiteiten in dienst van de samenleving. De commissie noemt als voorbeelden armoedebestrijding, hulp aan daklozen en bestrijding van eenzaamheid.

Het rapport is verder kritisch over kerkbestuurders die tevreden zijn als er aan het einde van het jaar meer geld in kas is dan aan het begin. "De kerk of de diaconie is geen beleggingsfonds waar het gaat om financieel rendement."

Er wordt onder meer gepleit voor een soort marktplaats van vraag en aanbod. Kerkelijke gemeenten die geld nodig hebben voor kerkelijke of diaconale projecten zouden zich daar kunnen melden. Ze komen dan in contact met gemeenten die geld beschikbaar hebben, schrijft Trouw.

De Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer is positief over het rapport. "Kerken moeten niet op hun geld gaan zitten. Ze moeten ook een beetje ondernemen en creatief zijn."

Het landelijk bestuur van de PKN praat binnenkort over het rapport. Het dagelijks bestuur van de kerk heeft zich er al achter geschaard, schrijven de kranten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl