De politie in Camden liep mee met een demonstratie van Black Lives Matter. Links Yolanda Deaver, die de demonstratie organiseerde. In het midden politiechef Joseph Wysocki Reuters

Een meerderheid van de gemeenteraad van Minneapolis wil het politiekorps van de stad ontmantelen en weer helemaal opnieuw opbouwen. Voor de gemeenteraad is vervolging van de agent die George Floyd doodde, niet genoeg. "Het is duidelijk dat het politiesysteem onze gemeenschap niet veiliger maakt", zei voorzitter van de raad Lisa Bender. "Onze talloze pogingen tot hervorming hebben niets uitgehaald."

Het lijkt een radicaal idee, maar het is niet uniek. De stad Camden in de staat New Jersey besloot zeven jaar geleden het politiekorps radicaal te hervormen. De stad kampte al jaren met grote criminaliteitsproblemen en in 2012 nam het aantal moorden fors toe. Camden wilde meer agenten aannemen om de misdaadgolf te bestrijden, maar er was niet genoeg geld voor.

'Belangrijkste wapen is communicatie'

Camden is een zogeheten minority-majority city, waar minderheden het grootste deel van de bevolking uitmaken. De helft bestaat uit Afro-Amerikanen en de andere helft uit Latino's, twee groepen waar groot wantrouwen bestaat tegenover de politie.

De gemeente besloot in 2013 het politiekorps te ontmantelen. Onder leiding van de toenmalige politiechef Scott Thomson bouwde Camden een volledig nieuw korps op. Thomson zag het als zijn voornaamste missie de relatie tussen de burger en de politie te herstellen. 'Community policing' kwam centraal te staan in de nieuwe aanpak.

"Het belangrijkste wapen van een agent is communicatie. Dat is zijn grootste talent", zo legt politiecommandant Zsakhiem James van het Camden Police Department uit. "We willen onderdeel zijn van de gemeenschap en niet overkomen als een bezettingsmacht. Daarom proberen we zo vaak mogelijk de gemeenschap op te zoeken en niet alleen als het mis gaat. We willen vooral menselijk contact."

Het leven is heilig voor ons. We gebruiken alleen geweld, als het echt niet anders kan.

politiecommandant Zsakhiem James

De korpsleiding wilde dat de politie meer zichtbaar werd en stuurde daarom meer agenten de straat op. Er werden buurtbijeenkomsten georganiseerd, zodat de inwoners de agenten beter leerden kennen. Die aanpak is tot op de dag van vandaag zichtbaar. Overal in de stad zie je grote aantallen agenten in felgele hesjes op straat.

Daar bleef het niet bij. Het korps heeft strenge richtlijnen ingevoerd voor het gebruik van geweld bij arrestaties. James: "Het leven is heilig voor ons. Ons beleid is zo veel mogelijk op de-escalatie gericht. Dat is een must. We gebruiken alleen geweld, als het echt niet anders kan. Met dodelijk geweld zijn we nog strenger."

Etnisch profileren bestrijden

Een ander belangrijk onderdeel van de politiehervormingen is het zogeheten 'racial bias testing'. Alle agenten zijn uitgerust met bodycams, die elke interactie met burgers opnemen. Op gezette tijden evalueren speciale coaches de video's met de agenten. Het is een belangrijk middel om vooroordelen en etnisch profileren binnen het korps te bestrijden.

De aanpak is een succes. Het aantal moorden in Camden is drastisch afgenomen. Ook zijn er minder arrestaties en gebruikt de politie minder vaak geweld. In 2015 roemde president Obama Camden, hij noemde het een voorbeeld voor politiekorpsen in het hele land.

Afgelopen week prees Obama opnieuw het optreden van het politiekorps, dit keer vanwege de rol die het speelde bij demonstraties tegen politiegeweld. Terwijl er in tal van Amerikaanse steden gewelddadige botsingen waren tussen demonstranten en de politie, liepen in Camden agenten juist mee met een betoging van Black Lives Matter.

'Eenheid en vrede'

"Het begon met een verzoek van een agent die vroeg of ze mee mocht lopen", vertelt Yolanda Deaver, die het protest organiseerde. "Daarna sloten er meer agenten aan en vroeg ook de politiecommissaris of hij mee kon lopen. Dat heeft me diep geraakt. In andere delen van het land was er veel woede. Agenten zochten daar de confrontatie op met de demonstranten. Agenten hier deden dat niet. Ze wilden laten zien dat ze er voor de gemeenschap zijn."

Voor Joseph Wysocki, die vorig jaar Scott Thomson opvolgde als politiecommissaris, was het belangrijk om solidariteit te tonen met de demonstranten. Na afloop van het protest nodigde hij de betogers uit voor een barbecue op straat. "We zien zoveel pijn en wantrouwen in het hele land. Ik wilde juist eenheid en vrede. Mensen moesten de kans krijgen om hun frustratie te uiten."

STER reclame