ANP

De boeren- en tuindersorganisatie LTO wil dat toekomstige kabinetten voor bepaalde soorten seizoensarbeid meer arbeidsmigranten toelaten, ook van buiten de EU. De sterke economie en de krappe arbeidsmarkt vragen daarom, schrijft LTO in een advies in verband met de verkiezingen volgend jaar.

Arbeidsmigranten van buiten de EU zijn wat LTO betreft negen maanden per jaar welkom voor teelt- en oogstwerk. Voorwaarde is dat er voldoende huisvesting voor ze is, dat ze goed verzekerd zijn en dat de seizoenswerkers conform de cao-afspraken worden beloond.

De boeren- en tuindersorganisatie heeft 35.000 leden. Het advies moet tot een discussie over de toekomst van de sector leiden, vooral met de politiek.

STER reclame