EPA

De Britse regering heeft de Chinese autoriteiten gewaarschuwd om niet verder te tornen aan de speciale vrijheden van de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong. "Peking moet een stap terug doen en begrip tonen voor de internationale bezorgdheid over Hongkong", zei minister Raab van Buitenlandse Zaken.

Raab doelt op een nieuwe wet die vorige week door het Chinese Volkscongres is aangenomen en die beoogt het oppositievoeren in Hongkong te bemoeilijken of zelfs strafbaar te stellen. Met deze wet in de hand zou de politie pro-democratiebetogers makkelijker kunnen oppakken en vervolgen.

"Peking kan de Rubicon oversteken en de autonomie en de rechten van de Hongkongers schenden, of het kan ervan afzien en zijn verantwoordelijkheden nakomen", zei Raab in het Lagerhuis. Hij acht de kans dat China van de nieuwe zogeheten veiligheidswet afziet overigens klein.

Eigen vrijheden bewaren

Bij de Britse overdracht van Hongkong aan China, in 1997, spraken Londen en Peking af dat de burgers van de stad over meer vrijheden konden beschikken dan de Chinezen in de rest van het land. Peking probeert echter al jaren zijn greep op de stad te versterken. Daar is herhaaldelijk massaal tegen geprotesteerd, tot ongenoegen van het Chinese regime.

Raab herinnerde Peking aan de afspraken uit 1997 en zei dat zijn land zich zal beraden op stappen als China zijn bemoeienis met Hongkong vergroot. Londen heeft hierover al met vijf andere landen gesproken, voegde Raab eraan toe.

De Britse regering had nog niet expliciet gereageerd op de nieuwe Chinese wet over de aanpak van dissidenten in Hongkong. De Amerikaanse minister Pompeo van Buitenlandse Zaken zei vorige week dat de Amerikanen achter de Hongkongers blijven staan, maar dat de stad niet langer als een autonome regio kan worden beschouwd. Volgens Pompeo is "geen weldenkend persoon" er nog van overtuigd dat de stad onafhankelijk van China opereert.

STER reclame