Gesloten winkels en horeca, maart 2020 ANP

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering was eind maart, toen de coronacrisis net zo'n twee weken bezig was, met zo'n duizend gestegen ten opzichte van eind februari. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal hadden 413.000 mensen een algemene bijstandsuitkering.

Het aantal mensen met een speciale uitkering voor zelfstandigen is veel sneller gestegen dan het aantal mensen met een algemene bijstandsuitkering, met zo'n 10.000.

Bbz- en Tozo-uitkeringen

Voor de coronacrisis ging het daarbij alleen om de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen), nu is daar ook de Tozo-uitkering bij gekomen, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers.

Eind februari hadden 3600 mensen een Bbz-uitkering, eind maart ging het om bijna 14.000 mensen met een Bbz- of Tozo-uitkering.

Inmiddels hebben al veel meer mensen zo'n Tozo-uitkering. Hoeveel precies is nog niet duidelijk, maar begin mei schatte de overheid het aantal aanvragen al op zo'n 340.000.

Minder bijstand dan een jaar eerder

Ten opzichte van maart 2019 was het aantal bijstandsgerechtigden in maart 2020 nog altijd gedaald, met zo'n 19.000.

Het aantal bijstandsuitkeringen daalde in een jaar tijd zowel onder mensen met als zonder een migratieachtergrond. Met 11.000 onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, 1000 onder die met een westerse migratieachtergrond en 4000 onder die met een Nederlandse achtergrond.

STER reclame