Landbouw vormt de belangrijkste bedreiging, schrijft Trouw Hollandse Hoogte

Miljardeninvesteringen in de natuur hebben in Nederland nauwelijks iets opgeleverd, concludeert Trouw na eigen onderzoek. De krant onderzocht beleidsrapporten, analyseerde gegevens van organisaties en interviewde ecologen.

Veel Europees beschermde soorten kunnen in Nederland niet behouden blijven, waarschuwden ecologen vorige maand in de Tweede Kamer. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit schreven dat 70 procent van de planten en tot 40 procent van de vogels uit Nederland verdwijnen.

De krant geeft als voorbeeld het korhoen, dat in Nederland bijna is uitgestorven nadat de heidegebieden hadden plaatsgemaakt voor landbouw. Dit terwijl binnen de EU dertig jaar geleden al is afgesproken dat het aantal soorten niet verder mag afnemen.

In totaal is in Nederland volgens Trouw sinds 1990 zo'n 11 miljard euro uitgegeven om het tij te keren. "De ambities zijn nooit waargemaakt", zegt hoogleraar ecologie Han Olff van Rijksuniversiteit Groningen in de krant. Hoewel er wel natuur is bij gekomen, ontbreekt het aan verbindingen tussen verschillende gebieden, "terwijl dat in een klein land als Nederland juist cruciaal is om planten en dieren te behouden".

Ook vormt de landbouw een grote bedreiging door stikstof uit mest en landbouwgif dat planten en insecten schaadt, waardoor vogels weer minder te eten hebben. Trouw is ook kritisch op Europese landbouwsubsidies die natuurvriendelijk boeren moeten mogelijk maken. Zo zou het gros van de boeren met de subsidies vooral raaigras aanleggen, wat niets zou toevoegen aan de natuur en biodiversiteit.

STER reclame