Op 20 mei publiceerde de Algemene Rekenkamer het 'Verantwoordingsonderzoek 2019' ANP

De tarieven die burgers en bedrijven betalen aan het kadaster worden niet verlaagd. Dat meldt het kadaster in een reactie op een rapport van de Algemene Rekenkamer. Daarin staat dat de tarieven van het kadaster meer dan kostendekkend zijn en dat mag niet.

Het kadaster registreert allerlei gegevens, onder meer over woningen en bedrijven, wegen, kabels en leidingen.

In het rapport spreekt de Algemene Rekenkamer van kruissubsidiëring. Daarvan is sprake als tekorten van de ene dienstverlening worden gedekt met overschotten van een andere dienstverlening. Het kadaster zegt dat het een buffer nodig heeft om klappen te kunnen opvangen.

Kruissubsidiëring

De tarieven die het kadaster aan personen en bedrijven rekent, moeten specifiek betrekking hebben op een bepaalde dienstverlening. De Algemene Rekenkamer concludeert dat het kadaster van 2015 tot 2018 104,1 miljoen euro méér heeft geïncasseerd dan nodig was om de kosten van te dekken.

Dit jaar gingen de tarieven voor personen en bedrijven met vijf procent omhoog. Drie procent is inflatie en loonsverhoging, de overige twee procent schrijft de dienst toe aan "een algemene verhoging". Wat daarmee wordt bedoeld, is niet duidelijk.

De Algemene Rekenkamer vindt verder dat het kadaster te veel geld heeft uitgegeven aan het inhuren van dure externe IT-krachten (25 tot 30 procent van de jaarlijkse uitgaven).

Buffer

Het kadaster plaatst in een reactie kanttekeningen bij het rapport. Dat inkomsten niet hoger mogen zijn dan de uitgaven, moet volgens de instelling over een periode van meer jaren worden bekeken. "Er zijn goede en slechte jaren en we hebben een buffer nodig om slechte jaren op te vangen."

De dure IT-krachten zijn volgens het kadaster in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken ingehuurd. Ze kregen als taak om producten en diensten te verbeteren. Die kennis was naar eigen zeggen niet in huis.

Toezicht

De Algemene Rekenkamer levert ook kritiek op het ministerie van Binnenlandse Zaken omdat het "te beperkt toezicht heeft gehouden". Het ministerie bestrijdt dat. Volgens BZ kan een verhoging van tarieven en hoge reserves samengaan. Daarbij wijzen het ministerie en het kadaster erop dat in 2016 en 2017 de tarieven nog zijn verlaagd. In overleg met het ministerie en toezichthouders zegt het kadaster dit jaar vast te houden aan de tarieven en die niet te verlagen. Het geld is nodig om "extra activiteiten op te pakken".

Dat gaat in tegen wat de Algemene Rekenkamer schrijft: "Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat ze niet meer betalen dan nodig is".

STER reclame