ANP

De gemeente Den Haag heeft Ellen Walraven ontslagen uit de adviescommissie voor het meerjarenbeleidsplan voor de kunst- en cultuursector. Walraven raakte in opspraak doordat ze werd benoemd tot directeur van het literatuurfestival Writers Unlimited, kort nadat de commissie had geadviseerd over een subsidie aan dit festival. Haar benoeming riep vragen op over de onafhankelijkheid van de adviescommissie.

De commissie beoordeelt subsidieaanvragen van culturele instellingen en brengt daarover advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Twee weken geleden adviseerde de commissie om Writers Unlimited jaarlijks een subsidie van 250.000 euro te geven. De aanvraag van een ander literatuurfestival, Crossing Border, werd afgewezen.

Vorige week werd bekend dat Walraven de nieuwe artistiek directeur wordt van Writers Unlimited. Door de aanstelling lijkt er sprake te zijn van belangenverstrengeling omdat Walraven op het moment van beslissen midden in de sollicitatieprocedure zat, schrijft Omroep West.

Belangenverstrengeling

Voorzitter Jan Leertouwer van de adviescommissie bestreed in NRC dat er sprake is geweest van belangenverstrengeling. Walraven zou de commissie in februari al op de hoogte hebben gesteld van haar sollicitatie en daarom niet betrokken zijn geweest bij het advies over de twee literatuurfestivals.

Om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden heeft de gemeente Walraven ontslagen. De gemeente heeft besloten om voorlopig geen nieuw lid te benoemen, zo blijkt uit de brief van het college aan de gemeenteraad.

STER reclame