Offshore transformatorplatform van Tennet in aanbouw ANP

De Nederlandse en Duitse regering hebben afgesproken dat Duitsland mogelijk aandeelhouder wordt van netbeheerder Tennet. Tennet beheert het elektriciteitsnet in Nederland en een groot deel van Duitsland. Nu zijn de aandelen nog volledig in handen van de Nederlandse staat.

Doel van de afspraak is om Duitsland mee te laten betalen aan grote investeringen die Tennet in Duitsland moet doen vanwege het omschakelen naar schonere energie. Het kabinet geeft de voorkeur aan de Duitse staat boven andere investeerders. Dit mede omdat de leveringszekerheid en betaalbaarheid van elektriciteit in het geding zijn.

Tennet is verantwoordelijk voor het hoogspanningsnet, verbindingen tussen elektriciteitsnetten en verbindingen tussen windmolenparken op zee en het vasteland. De omschakeling naar schonere energie betekent voor Tennet dat het grote investeringen moet doen. Zo moet het elektriciteitsnet uitgebreid worden door de toename van zonne- en windenergie.

40 tot 50 miljard euro

De investeringen die de komende negen jaar noodzakelijk zijn worden door Tennet geschat op 40 tot 50 miljard euro. Daarvoor moet nog 5,3 miljard euro worden opgebracht. De komende maanden wordt uitgezocht hoe het Duitse aandeelhouderschap er moet gaan uitzien.

Van de investeringen is 30 procent nodig in Nederland en 70 procent in Duitsland. Uitgangspunt is dat Nederland als aandeelhouder alleen bijdraagt aan het eigen deel. Als dat niet op tijd haalbaar blijkt dan zal Nederland ook geld storten voor het Duitse deel.

STER reclame