Hollandse Hoogte

Op Sint-Maarten komt veel fysiek en seksueel geweld voor tegen kinderen, stelt Unicef in een rapport. De VN-kinderrechtenorganisatie maakt zich zorgen, nu veel van deze kwetsbare kinderen door de coronacrisis met hun belagers onder één dak zitten.

Unicef sprak met bijna vijftig jongeren en honderd volwassenen op Sint-Maarten. Bijna iedereen noemde geweld tegen kinderen als een groot probleem. "Daar schrokken we wel van", zegt Marieke Roelfsema van Unicef. "Bijna alle vijftig jongeren die we spraken, op een na, zeggen dat ze slachtoffers kennen van huiselijk geweld. Of dat ze als kind zelf slachtoffer waren."

Toename van kindermishandeling na rampen

Roelfsema benadrukt dat het niet gaat om een representatief onderzoek. "Maar we weten dat bij rampen in het algemeen stress toeneemt en agressie ook kan toenemen. Er gebeurt natuurlijk heel veel met mensen als ze in zo'n moeilijke situatie zitten."

Zo zag Unicef huiselijk geweld en verwaarlozing van kinderen toenemen na orkaan Irma in 2017. Daarom is Unicef toen al begonnen met het opzetten van een hulpverleningsprogramma. "We hebben ons toen vooral gericht op psychosociale hulp, dat kinderen praten over hun emoties en hoe ze zichzelf beter staande kunnen houden."

Schande in de familie lijkt erger gevonden te worden dan misbruik zelf.

correspondent Dick Drayer

Correspondent Dick Drayer, die zelf op Curaçao woont, herkent het beeld dat Unicef schetst. Op de eilanden speelt volgens hem de cultuur van schaamte een grote rol. "Schande in de familie lijkt erger gevonden te worden dan het misbruik zelf."

Ook speelt 'de macho-cultuur' mee, zegt Drayer. "En het totale gebrek aan samenwerking tussen maatschappelijke organisaties is hier een heel groot probleem."

Er zijn de afgelopen jaren wel meer stappen gezet om het leven van kinderen op de eilanden structureel te verbeteren, zegt Drayer. Maar volgens hem zet dat nog weinig zoden aan de dijk.

"De nadruk hier op de eilanden ligt op het geweld stoppen en niet op het aanpakken van de daders. En ik heb meegemaakt dat kinderen niet geloofd werden bij de politie en dat oudere kinderen werd verweten dat ze er zelf om hadden gevraagd."

We zijn het actieplan nu stapje voor stapje aan het uitrollen.

Marieke Roelfsema van Unicef

Unicef werkt sinds orkaan Irma aan een meerjarenplan. Zo heeft de kinderrechtenorganisatie gekeken naar hoe de jeugdzorg en kinderbescherming zou kunnen worden ondersteund en hoe vaders meer kunnen worden betrokken bij de opvoeding van hun kinderen. "Dat zijn dingen die nu nog niet gebeuren, maar wel heel hard nodig zijn", zegt Roelfsema. "Daar willen we aan werken."

Lokaal is een werkgroep opgericht waar ambtenaren van verschillende ministeries in zitten. "We hebben met elkaar een actieplan gemaakt voor de kortere en de langere termijn. Dat zijn we nu stapje voor stapje aan het uitrollen."

In hoeverre de coronacrisis invloed heeft op toename van fysiek en seksueel geweld op Sint-Maarten, is nu nog niet met cijfers te zeggen. Roelfsema: "Daar is het nog te recent voor."

STER reclame