Het aantal officieel gerapporteerde doden door het coronavirus steeg vandaag met 63. Dat zijn er iets minder dan gisteren, toen er 71 doden werden gemeld. In totaal zijn er in Nederland nu 5422 mensen overleden van wie bekend is dat dit verband houdt met covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Het algemene beeld blijft volgens het RIVM dat de maatregelen in Nederland werken.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van corona inderdaad in Nederland aan het afnemen is, kijkt het instituut vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Vandaag zijn 58 nieuwe opnames gemeld. Dat is iets meer dan de afgelopen drie dagen, maar de algemene trend blijft omlaag. Gisteren lagen er nog 1753 coronapatiënten in het ziekenhuis, van de ruim 11.000 mensen die in de loop van de crisis opgenomen zijn geweest.

Het RIVM telt daarbij alleen nog de opnames mee van mensen die vanwege ernstige covid-klachten in het ziekenhuis terechtkomen, en niet van patiënten die om een andere reden worden opgenomen en van wie bij een test vervolgens blijkt dat ze ook covid hebben. Dat laatste gebeurt sinds 1 mei steeds vaker, omdat de ziekenhuizen steeds meer ruimte krijgen voor de overige zorg en ook steeds vaker testen.

NOS

Het RIVM wijst erop dat de dagelijks gemelde cijfers kunnen achterlopen: sterfgevallen worden soms pas na een aantal dagen doorgegeven door de GGD'en. Als dat op sommige dagen meer gebeurt dan gebruikelijk, ontstaan er pieken in de grafiek die het beeld vertekenen. Op weekenddagen kan de vertraging extra groot zijn.

Het instituut telt dus alleen overledenen mee die positief zijn getest op het coronavirus. Het CBS publiceert wekelijks cijfers die een indruk geven van het mogelijke aantal 'verborgen' coronadoden. Op het hoogtepunt van de crisis, begin april, (de weken 14 en 15) bleek dat de 'oversterfte' waarschijnlijk twee keer hoger was dan het officiële dodental van het RIVM.

In de weken daarna is dat verschil steeds kleiner geworden. In de laatste week waarover cijfers beschikbaar zijn (week 17, de laatste volle week van april) is er zelfs nauwelijks nog verschil, al is de 'oversterfte' zoals gemeld door het CBS nog wel groter dan het RIVM-dodental.

Het RIVM kan deze ontwikkeling nog niet helemaal verklaren. Een van de zaken die een rol kunnen spelen is dat er in de loop van april steeds meer kon worden getest, zodat er meer overlijdens officieel aan covid-19 konden worden gekoppeld dan voorheen.

NOS

De daling van het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen zette ook door. Tot 10.00 uur vanmorgen waren er 541 bezette bedden; 23 minder dan een dag eerder. Op Duitse IC's liggen ook steeds minder patiënten uit Nederland. Dat zijn er nog 15, tegenover 58 een maand geleden.

Een belangrijk voordeel van de aanhoudende daling van de 'coronabedden' op IC's is ook dat er weer steeds meer zorg kan worden geleverd aan mensen die andere aandoeningen hebben. Dat worden er weer steeds meer op de intensive cares; inmiddels liggen er daar ook 450 'niet-covidpatiënten'.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijke Netwerk Acute Zorg waarschuwt wel: "Een goede naleving van de maatregelen en monitoring van het aantal nieuwe infecties blijft erg belangrijk. Want we moeten de non-covid-zorg nu weer met urgentie oppakken en de overcapaciteit op de IC's is nog altijd gering."

NOS

STER reclame