ANP

Een gymnasium in Amersfoort heeft het eindcijfer van examenleerlingen voor een aantal vakken opgeschroefd. Volgens het Johan van Oldenbarnevelt was dat nodig, omdat de leerlingen gedupeerd zijn door het wegvallen van de centrale eindexamens vanwege de coronacrisis.

In een verklaring laat de school weten dat leerlingen van het Johan van Oldenbarnevelt normaal gesproken beter presteren op het centraal eindexamen dan op de schoolexamens. Doordat de eindcijfers van de examenleerlingen dit jaar volledig zijn gebaseerd op het schoolexamencijfer, vond de school het wel zo eerlijk om dit cijfer naar boven bij te stellen.

"Deze correctie is gebaseerd op de gemiddelde resultaten van dat vak op het JvO over de afgelopen 5 jaar. Daarmee worden de eindcijfers representatief voor het gemiddelde niveau van de leerlingen op het JvO door de jaren heen", schrijft de school.

Het gaat volgens het AD om een stijging in het eindcijfer variërend van 0,1 voor economie tot 0,6 voor wiskunde A.

Het Johan van Oldenbarnevelt zegt dat de regeling voldoet aan de regels en dat de onderwijsinspectie ervan op de hoogte is gesteld.

Onwenselijk

De branchevereniging voor middelbare scholen, de VO-raad, noemt de maatregelen in het AD onwenselijk. "Wat deze school doet, is in strijd met de geest van de afspraken die zijn gemaakt over de eindcijfers. Die moeten gebaseerd zijn op de dit jaar gemaakte schoolexamens. Dat is voor iedere school gelijk. Dan kun je niet als enige school punten erbij gaan tellen. Leerlingen dienen beoordeeld te worden op hun eigen prestaties", zegt een woordvoerder tegen de krant.

De regeling is ondertussen voorgelegd aan de minister van Onderwijs, met de vraag of die zich erover kan uitspreken.

STER reclame