Leerlingen van het VMBO Maastricht in augustus 2018 bij het ophalen van hun diploma ANP

De vmbo in Maastricht waar twee jaar geleden grote fouten aan het licht kwamen bij schoolexamens heeft zichzelf verbeterd, maar blijft nog wel onder intensief toezicht staan van de Inspectie van het Onderwijs. Minister Slob schrijft dat aan de Tweede Kamer.

In 2018 werden van honderden leerlingen van de school in Maastricht de diploma's afgekeurd, omdat er allerlei hiaten bleken te zitten in de schoolexamens. Naar aanleiding daarvan stelde de Inspectie van het Onderwijs diverse onderzoeken in bij de vmbo-school en ook bij andere scholen die onder dezelfde stichting vallen (Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs).

Van zeer zwak naar onvoldoende

Vijf van de acht scholen die destijds het oordeel onvoldoende kregen, scoren inmiddels een voldoende. VMBO Maastricht kreeg eerst het predikaat 'zeer zwak', en scoort nu alleen op het onderdeel didactisch handelen nog onvoldoende. Op de andere onderdelen heeft de school zich opgewerkt naar 'voldoende'.

De drie scholen die nu nog een onvoldoende hebben gekregen, waaronder dus de vmbo-school in Maastricht, blijven onder 'geïntensiveerd toezicht' staan. Ze moeten nog dingen herstellen en zullen na verloop van tijd nog eens onder de loep worden genomen.

Slob schrijft aan de Kamer dat de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs en de scholen er in korte tijd in zijn geslaagd om grote verbeteringen aan te brengen in de kwaliteit van het onderwijs. "Ze hebben een grote en goede inspanning geleverd", is het oordeel van de minister.

STER reclame