Reuters

De Italiaanse bisschoppen vinden het onbegrijpelijk dat Italianen ook na de versoepeling van de lockdown niet naar de mis kunnen. Ook binnen het kabinet wordt gemord over dat besluit.

Premier Conte maakte gisteren bekend dat de coronamaatregelen de komende weken worden afgebouwd. Vanaf 4 mei zijn begrafenissen bijvoorbeeld weer toegestaan, met een maximum van 15 aanwezigen.

Maar over kerkdiensten, die sinds begin maart zijn verboden, is niets gezegd. De Italiaanse bisschoppenconferentie klaagt in een brief aan de regering dat de "vrijheid van godsdienst wordt aangetast".

De bisschoppen krijgen bijval van enkele Italiaanse politici. Zo laat minister Elena Bonetti van Gelijke Kansen en Gezinnen weten dat ze niet snapt dat musea wel weer toegankelijk zijn, maar religieuze bijeenkomsten niet:

Na 4 mei gaan Italiaanse fabrieken weer open en mag de bouwsector weer aan het werk. Verder mogen Italianen dan weer hun huis uit voor bijvoorbeeld familiebezoek.

Parken gaan weer open en bij restaurants mag eten worden afgehaald. Reizen buiten de eigen regio blijven alleen toegestaan als dat nodig is voor bijvoorbeeld werk of medische redenen.

STER reclame