NOS Nieuws

Aukje, Jaap Jan en Jacqueline weten het beter dan hun gemeente (en mogen dat bewijzen)

Denk jij dat je iets beter of goedkoper kan dan jouw gemeente of provincie? Dan kan je die uitdagen met een eigen plan. Als de gemeente of provincie daar ook in gelooft krijg je geld en mag je het bewijzen. Dat is het uitdaagrecht in een notendop. Op zo'n 130 plekken in Nederland kan het al en in ongeveer 80 gemeenten wordt er ook echt gebruik van gemaakt.

Presentator Winfried Baijens zoekt in de nieuwste aflevering van Achter de headlines mensen op die het beter weten én kunnen dan hun gemeente. Zoals Aukje Postma, die in het Friese Akkrum plastic uit het water vist:

Ook in Sirjansland in Zeeland, een dorp met ruim 300 inwoners, zijn de bewoners in actie gekomen. Jacqueline Kik en Jaap Jan op 't Hof laten Winfried zien dat ze onder meer het onderhoud van een stuk bos over hebben genomen. "Het was helemaal overwoekerd", vertellen ze. "We zeiden: wij kunnen dat beter, wij willen dat aanpakken en het mooi maken."

Burgers die de overheid werk uit handen nemen; het wordt toegejuicht door de regering. Het past namelijk volledig binnen de "participatiesamenleving", waar de koning tijdens de troonrede van 2013 over sprak. "Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving", luidde het.

Het aantal gemeenten dat inwoners de mogelijkheid biedt om een gemeentetaak over te nemen neemt waarschijnlijk toe. De minister wil het uitdaagrecht namelijk opnemen in de Gemeentewet, net als in de Provincie- en Waterschapswet. Of het ook overal wordt doorgevoerd, is afwachten. Gemeenten, provincies en waterschappen worden namelijk niet verplicht om het uitdaagrecht door te voeren. Maar dat veel overheden burgers de kans op invloed ontnemen, verwachten ze bij Right to Challenge niet. Die club begeleidt burgers en de overheid met projecten die onder het uitdaagrecht vallen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl