NOS
Doorwerkers

"Zowel in mijn eigen praktijk, op de huisartsenpost maar ook in mijn privéleven wordt de hele dag door gesproken over veilige afstand en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Sommige vrienden vermijden mij zelfs omdat ze me een besmettingsgevaar vinden.

Dit terwijl we het in mijn beroepsgroep volgens mij juist prima doen: we zijn zeer voorzichtig, houden ons strak aan de richtlijnen en zijn zuinig met de beschikbare beschermingsmiddelen. En ik kan natuurlijk niet voor alle huisartsen spreken, maar ik denk dat de grote problemen op dit punt nu ergens anders zitten: de zorg voor de ouderen.

Ik moest laatst op huisbezoek bij een hoogbejaarde dame. Ze had een mogelijke coronainfectie en dus stapte ik in volledige bescherming, als een soort maanmannetje, haar huis binnen. Dat betekent: wit pak aan, bril op, mondkapje voor en handschoenen aan. Binnen zat de oude dame keurig te wachten. Maar in de hoek van de woonkamer stond een medewerkster van de thuiszorg en tot mijn verbijstering droeg zij geen enkele bescherming.

Wat ik daar meemaakte hoor ik ook van veel collega's in de zorg: voor de medewerkers in de verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg is onvoldoende beschermingsmateriaal beschikbaar. Nog minder dan in de ziekenhuizen of bij ons, huisartsen. Dit is eigenlijk te bizar voor woorden want juist zij werken met de kwetsbaarste groepen. Als je dit weet verbaast het je nauwelijks dat het aantal sterfgevallen in verzorgingstehuizen schrikbarend is toegenomen.

In de thuiszorg en in de verzorgings- en verpleeghuizen ontkom je er niet aan om dicht bij mensen te komen. Ze moeten mensen nu eenmaal wassen of helpen met aankleden. Dat kan niet op 1,5 meter afstand.

Een aantal van mijn patiënten is werkzaam in verpleeghuizen. Ze zijn onlangs positief getest op corona. Ze moesten in verband met de klachten aankloppen bij hun werkgever. De GGD nam vervolgens een test af. Ze vertelden me ook dat ze mogelijk nog gewerkt hebben toen ze al besmettelijk waren. Moet je nagaan wat dit kan betekenen voor het personeel, maar vooral voor de bewoners van de verpleeghuizen waar zij werken; daar kunnen nu velen besmet zijn, met alle gevolgen van dien.

Zonder voldoende beschermingsmiddelen loopt het personeel van verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg zelf risico op een besmetting en vormen ze op hun beurt een groot risico voor kwetsbare ouderen. De afgelopen weken is er veel aandacht besteed aan de persoonlijke beschermingsmiddelen in de ziekenhuizen en in mindere mate bij de huisartsen. De thuiszorg en de verpleeghuiszorg zijn op dat punt te veel uit beeld geweest. Dat moet anders: zij verdienen onze volledige aandacht en ondersteuning."

STER reclame