ANP

Artsenorganisatie KNMG wil niet dat artsen en andere zorgverleners zonder de juiste beschermingsmiddelen hun werk doen. De risico's op besmetting met het coronavirus zijn te groot, zegt de federatie.

"Een besmetting kan ook voor gezonde mensen grote risico's met zich meebrengen. Hulpverleners die zelf besmet zijn met covid-19 lopen potentieel ook het risico eraan te overlijden of schade op te lopen wanneer de ziekte ernstig zou verlopen", staat in een verklaring.

Bovendien is de federatie bang dat de continuïteit van de zorg in gevaar komt als te veel zorgmedewerkers ziek worden. "Dat betekent dat aan hulpverleners alleen directe zorg aan patiënten met (vermoedelijk) covid-19 gevraagd mag worden, als zij voorzien zijn van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat als 'afdoende' geldt wordt bepaald door de richtlijnen van het RIVM."

De verklaring betekent vooralsnog niet dat coronapatiënten helemaal geen zorg krijgen als er te weinig beschermingsmiddelen zijn. Zorg verlenen blijft een individuele keuze van artsen en verpleegkundigen. De KNMG vermoedt dat zij in situaties van uiterste nood zullen besluiten om toch zorg te verlenen, ook als ze niet genoeg beschermingsmiddelen hebben. Maar de federatie adviseert ze om daar "zeer terughoudend" mee te zijn.

Houvast

Op dit moment is er in sommige zorginstellingen een gebrek aan de juiste mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Met name bij huisartspraktijken, in verpleeghuizen en bij wijkverpleegkundigen is schaarste.

"Als het moment komt dat een huisarts niet de juiste beschermingsmiddelen heeft en een afweging moet maken om zorg aan iemand te verlenen, dan is deze verklaring een houvast", zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

De bevoorrading van de huisartsen was de afgelopen week goed, zegt zij. "Maar de voorraad verschilt steeds. Het blijft een bron van zorg."

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN wordt daarentegen "overstelpt" met meldingen van leden over een tekort aan beschermingsmiddelen. "De verpleeghuizen en de wijkverpleegkundigen zijn onderbedeeld. Wel of geen zorg verlenen zonder de juiste bescherming, dat is een duivels dilemma waarvoor ze niet zouden mogen staan", zegt een woordvoerder.

De V&VN onderschrijft de verklaring van de KNMG, maar vindt het "schrijnend dat ze met deze oproep moeten komen".

'Werken aan een verdeelmodel'

Het ministerie van Volksgezondheid zegt in een reactie dat er in de hele wereld een tekort is aan beschermingsmiddelen. "We werken er met man en macht aan om zoveel mogelijk in te kopen. Grote hoeveelheden beschermingsmiddelen zijn besteld. Ook zijn we bezig om eigen productie in Nederland op te zetten."

Het ministerie beaamt dat de verdeling van de beschermingsmiddelen over de verschillende zorgsectoren nog te wensen overlaat. "Wat er is, moet daar terechtkomen waar dit het hardst nodig is. Daarom werken we aan een verdeelmodel om de middelen die er zijn beter te verdelen over de verschillende zorgsectoren. Dit zal morgen gereed zijn."

STER reclame