ANP

Het CBR hoopt dat voor het einde van het jaar alle achterstanden bij de beoordeling van mensen die vanwege leeftijd of ziekte medisch moeten worden gekeurd, zijn weggewerkt. Dat zegt directeur Alexander Pechtold in De Telegraaf. De instantie voor de uitgifte van rijbewijzen kampt sinds eind 2018 met grote achterstanden door een tekort aan keuringsartsen.

"Het zou mooi zijn als we eind dit jaar de achterstanden hebben weggewerkt en de klant ons weer als 'normale dienstverlener' ziet", zegt Pechtold in de krant. Hij wijst erop dat ook het CBR wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus. "180.000 examens werden uitgesteld. Maar we blijven positief, want hoewel 80 procent van ons personeel thuis zit, slagen we er wel in de inhaalslag te maken bij de gezondheidsverklaringen."

Volgens Pechtold is het CBR er daarmee niet. "Bij lange na niet, maar ik zie nu eindelijk licht aan de horizon gloren wat het beoordelen van rijgeschiktheid betreft. Alleen als er doorverwezen moet worden naar keuringsartsen zit er nu door de coronasituatie een kink in de kabel."

Kwart meer gezondheidsverklaringen

Het CBR nam vorig jaar ruim 770.000 gezondheidsverklaringen in behandeling, ruim 25 procent meer dan het jaar daarvoor. Pechtold zegt in De Telegraaf dat de stijging vooral komt doordat mensen eerder dan nodig een aanvraag deden, uit angst om op een lange wachtlijst terecht te komen.

Het kabinet besloot in september dat 75-plussers in veel gevallen nog maximaal een jaar mogen doorrijden met een verlopen rijbewijs, tot het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Voor de regeling gelden wel voorwaarden, onder meer dat een 75-plusser voor de vervaldatum van het rijbewijs al een verlenging en een gezondheidsverklaring bij het CBR moet hebben aangevraagd.

STER reclame