Het gebouw van de voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag ANP

In de voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag komt toch geen Eschermuseum met hotel. De gemeente zat de afgelopen maanden aan tafel met twee partijen die het plan wilden uitvoeren maar de gesprekken zijn gestrand, meldt Omroep West.

Het idee leeft al sinds 2016. Vorig jaar juni werden twee marktpartijen gevonden die bereid waren om in het plan te investeren. Ze werkten samen met het museum Escher in het Paleis de plannen uit voor een museum en een hotel in het voormalige ambassadegebouw.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Saskia Bruines dat de plannen die de marktpartijen hebben gemaakt toch niet haalbaar zijn. "Een van de knelpunten is de verwachting van de marktpartijen dat de subsidie vanuit het Kunstenplan langjarig gegarandeerd zou worden door de gemeente."

Geen jarenlange subsidie

In het Kunstenplan staat welke culturele instelling subsidie krijgt en hoeveel. De subsidies lopen vier jaar door. Daarna worden ze opnieuw verdeeld. "De marktpartijen gingen uit van een subsidie voor meer dan vier jaar en als we dat zouden accepteren, dan zou dat niet eerlijk zijn ten opzichte van de eerdere marktverkenning", aldus Bruines. "Om juridische redenen moeten we het plan dus afwijzen."

Het stadsbestuur gaat nu verder zoeken naar een nieuwe invulling van het gebouw. Een Eschermuseum is nog altijd in beeld. "Het zou fantastisch zijn als het een Eschermuseum zou zijn maar het moet wel binnen de kaders en voorwaarden van de gemeente kunnen", aldus Bruines.

STER reclame