sierbloemen ANP

Het kabinet wil meer steun van de Europese Commissie van de financiële problemen in de landbouw en visserij door de coronacrisis. Minister Schouten schat het verlies in de hele sector voorlopig op 5 miljard euro. Ze vraagt daarbij onder meer extra aandacht voor de sierbloemsector.

Schouten noemt de situatie in Nederland in veel sectoren zeer zorgelijk. Ze wijst op de plotselinge vraaguitval, dalende prijzen, transport- en logistieke problemen en wegvallen van seizoenarbeiders. Volgens Schouten heeft de sierteelt met dramatische omzetdalingen te maken doordat veel exportmarkten wegvallen en doordat ook in het binnenland de vraag terugloopt.

"Ik ben vorige week bij een sierkweker geweest en daar werd letterlijk een hele oogst vernietigd omdat het geen zin had om naar de veiling te brengen. En er moet ook gewoon geoogst worden."

Eerder inkomenssteun voor boeren

Schouten wil voor de sierteelt vergelijkbare maatregelen als die al bestaan voor de groente- en fruitsector. Ze denkt onder meer aan compensatie voor geleden schade doordat bloemen worden doorgedraaid.

De minister wil ook extra maatregelen voor vissers. Die hebben er veel last van dat bijvoorbeeld de horeca als afnemer is weggevallen. Ze wil voor hen onder meer "stillig- en opslagsteun". Schouten vindt verder dat dat boeren met financiële problemen eerder Europese steun moeten krijgen dan gebruikelijk. Er worden bijvoorbeeld veel minder melk en aardappels afgezet. Ook houders van eenden hebben het heel moeilijk, omdat de vraag naar pekingeend enorm is gedaald.

Het kabinet wil dat via de Europese binnengrenzen veel makkelijker voedsel moet kunnen worden getransporteerd. Er zijn al afspraken gemaakt over 'green lanes', zodat vrachtwagens makkelijker langs files kunnen rijden, maar Schouten benadrukt dat de lidstaten wel allemaal moeten meewerken.

STER reclame