ANP
Corona-achtergronden

In alle instellingen voor de gehandicaptenzorg wordt de bezoekersregeling aangescherpt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Er komt een zogenoemde 'nee, tenzij'-regeling. Dat betekent dat er alleen bezoek wordt toegestaan als het contact met de familie of vrijwilliger van essentieel belang is voor de patiënt.

Sommige instellingen voor gehandicapten voeren dit beleid al uit, maar het gaat nu landelijk gelden, vooralsnog tot en met 6 april. Dat hebben het ministerie van VWS en VGN, de brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg, afgesproken.

Zorgorganisaties bepalen zelf of het bezoek nodig is. Per dag mag één bewoner dan maximaal één persoon een uur ontvangen, mits de bezoeker klachtenvrij is. Als het virus in een instelling wordt geconstateerd, geldt een volledig verbod op bezoek.

Videobellen

Voor kinderen en jongeren in jeugdhulpinstellingen gaat dezelfde bezoekersregeling gelden als in de gehandicaptensector.

Koepelorganisatie VGN zegt verder dat mensen die normaal gesproken op bezoek komen, worden aangemoedigd om op een andere manier contact op te nemen met de bewoners, bijvoorbeeld door te videobellen.

STER reclame