Haags Gemeentearchief

Het Haags Gemeentearchief is op zoek naar vrijwilligers die met hun eigen computer de gegevens van 500.000 gezinskaarten uit het bevolkingsregister willen digitaliseren.

Het systeem van de gezinskaarten heeft van 1919 tot 1939 bestaan in Den Haag. Daarna werden de kaarten vervangen door persoonskaarten.

Op een gezinskaart stond de samenstelling van het gezin: het gezinshoofd was altijd de man en daaronder stonden de namen van zijn vrouw en kinderen. Ook stond op de kaart vermeld welk beroep de man had, welke religie het gezin aanhing en waar ze woonden. Alleenstaanden kregen een eigen kaart.

Verouderd en onvolledig

De gezinskaarten zijn al eens eerder gedigitaliseerd, maar volgens het archief voldoet dat aanbod niet meer aan de eisen van deze tijd. De bestanden zijn niet volledig en in de indexering zitten fouten. Daardoor zijn de gegevens moeilijk terug te vinden, schrijft Omroep West.

Het Haags Gemeentearchief heeft daarom alle 500.000 gezinskaarten opnieuw ingescand, maar daarmee is het karwei nog niet klaar. De kaarten moeten ook nog digitaal beschreven worden.

Daarvoor zoekt het archief vrijwilligers. Die moeten de gegevens van alle personen op hun eigen computer invoeren in het systeem, zodat ze straks allemaal gemakkelijk zijn op te zoeken.

Het werken aan dit project kan vanuit huis. Het is dus een ideale klus voor mensen die nu verplicht thuiszitten vanwege de coronacrisis.

STER reclame