ANP

Werknemers zaten vorig jaar iets vaker ziek thuis dan in 2018. Het ziekteverzuim bij bedrijven en de overheid steeg van 4,3 procent naar 4,4 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gemiddeld was een werknemer van de duizend gewerkte dagen er dus 44 ziek. In bijna de helft van de gevallen ging het om griep.

Het ziekteverzuim stijgt al vijf jaar op rij. De meeste ziekmeldingen zijn in de gezondheidszorg. Vooral onder werknemers in verpleeg- en bejaardenhuizen is het verzuim hoog: op de duizend dagen meldden zij zich 68 dagen ziek.

Ook bij de overheid, de industrie, vervoer en opslag en onderwijs lag het ziekteverzuim vorig jaar boven het gemiddelde. Traditioneel is de horeca de branche met het minste verzuim, maar het afgelopen jaar was dat de landbouw (2,6 procent).

Griep, verkoudheid en psychische klachten

Werknemers blijven meestal thuis met griep of verkoudheidsklachten; gemiddeld een dag of drie. Psychische klachten, overspannenheid en een burn-out komen de laatste jaren volgens het CBS vaker voor dan voorheen.

Mensen met psychische klachten blijven het langst thuis. In 2018, het laatste jaar waarover dit soort cijfers beschikbaar zijn, verzuimden werknemers met dit soort klachten gemiddeld 59 werkdagen.

STER reclame