ANP

Patiënten liggen minder lang met een infuus of katheter in het ziekenhuis als er een campagne wordt gehouden die zorgverleners wijst op het zorgvuldig gebruik van deze hulpmiddelen, blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC.

Arts-onderzoeker Bart Laan onderzocht twee jaar lang het gebruik van infusen en katheters en bekeek in zeven verschillende ziekenhuizen waarom patiënten die hulpmiddelen hadden. Uit de inventarisatie van Laan bleek dat ongeveer een derde van de katheters en een kwart van de infusen niet of niet meer nodig was.

"Meestal hebben de patiënten ze niet ten onrechte gekregen, maar ze worden niet verwijderd als ze overbodig zijn", zegt Laan. "Overigens was dit al bekend. Mijn studie gaat erom hoe we dit kunnen verbeteren."

Gevaar op infectie

Na de inventarisatie organiseerde Laan bijeenkomsten en voorlichtingscampagnes in de zeven ziekenhuizen over verantwoord gebruik van infusen en katheters. Na zeven maanden ging hij opnieuw bij de ziekenhuizen langs en herhaalde hij de inventarisatie. Volgens hem zijn er na de campagne goede resultaten geboekt. "Het aantal onterechte katheters daalde met 35 procent, bij de infusen vonden we een reductie van een kwart. Geen nul, maar dat is misschien niet haalbaar."

Infusen en katheters worden veel in ziekenhuizen gebruikt, maar ze zijn niet geheel zonder risico. Zo vergroten ze het risico op een infectie en voor patiënten is zo'n hulpmiddel vaak ongemakkelijk.

"Je brengt bij een katheter een slangetje in het lichaam waardoor een infectie kan ontstaan", zegt Laan. "Die kans is bij katheters groter dan bij infusen. Een infectie kan levensgevaarlijk zijn. Dus als katheters en infusen niet meer nodig zijn dan moeten ze eruit. Dit is belangrijk want een kwart van de ziekenhuisinfecties ontstaat door katheters."

STER reclame